Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení z 80. zasedání rady města dne 9.3.2006

Typ: ostatní
.
Usnesení ze 80. zasedání rady města, konaného dne 9.3.2006
 
 
 
 
 
K bodu 3. Pronájem zemědělských pozemků
 
U s n e s e n í   č. 822
 
I. s o u h l a s í 
 
s pronájmem pozemků parc.č. 460/2, 467/2, 467/2, 456/2, 464/4, 2145/4 a 456/14 o celkové výměře 16.370 m2 ing. V. Mikulcovi, bytem Nové Strašecí se zpětnou platností od 1. 1. 2006 k zemědělskému využití (orná půda) za cenu a podmínek běžných pro pronájem zemědělské půdy obdobného charakteru.
 
II. u k l á d á
 
1)      tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic:
a)      vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do 5 pracovních dnů
b)      připravit nájemní smlouvu
2)      starostovi města příslušnou smlouvu podepsat
 
 
k bodu 4. Dodatek k nájemní smlouvě o užívání pozemků ZO ČSV Nové Strašecí
 
U s n e s e n í   č. 823
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 194/1999-201 ze dne 19. 2. 1999, na základě kterého zůstane v užívání ZO ČSV část pozemku parc.č. 262/1 o výměře cca 1800 m2.
 
II. u k l á d á
 
1)      tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic písemně vyrozumět nájemce
o souhlasném stanovisku rady do 5 pracovních dnů
2)      starostovi města podepsat dodatek smlouvy
 
 
K bodu 5. Ukončení nájemního vztahu dohodou
 
U s n e s e n í   č. 824
 
I. s o u h l a s í 
 
s ukončením nájemního vztahu k pozemku – části parc.č. 1753/1 (zahrádka č. 5 o výměře 474 m2) dohodou k 31. 3. 2006.
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města.
 
 
 
K bodu 6. Různé
 
a) Plán odpadového hospodářství
 
U s n e s e n í   č. 825
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
plán odpadového hospodářství.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města postupovat v souladu s plánem odpadového hospodářství, zejména v oblasti kontroly likvidace odpadu podnikatelských subjektů, navýšení počtu separačních nádob v návaznosti na rentabilitu systému EKOCOM, přizpůsobení otevírací doby potřebám občanů atd.
 
 
b) Výpověď nájemní smlouvy
U s n e s e n í   č. 826
 
I. s o u h l a s í
 
s výpovědí nájemní smlouvy uzavřené s Nemocnicí s poliklinikou Rakovník dne
20. 5. 1998, jejímž předmětem je pronájem polikliniky v Novém Strašecí, Čsl. armády 414.
 
II. u k l á d á
starostovi města:
a)      podepsat výpověď smlouvy
b)      zajistit její doručení
c)      připravit nájemní smlouvy s jednotlivými lékaři a ostatními nájemci budovy polikliniky
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.              Jakub Kleindienst v.r.
      místostarosta města                        starosta města  

Vytvořeno: 29. 3. 2006
Poslední aktualizace: 29. 3. 2006 00:00
Autor: