Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení z 91. rady města ze 7.9.2006

Typ: ostatní
.
Usnesení z 91. zasedání rady města, konaného dne 7.9. 2006
 
 
 
 
K bodu 3. Nájem bytu v domě čp. 191 na Komenského náměstí
 
U s n e s e n í   č. 943
 
v y j í m á
 
dočasně až do provedení rekonstrukce byt v domě čp. 191 na Komenského nám. z bytů určených k pronajmutí.
 
K bodu 4. Různé
 
a) Žádost o ukončení nájemní smlouvy
 
U s n e s e n í   č. 944
 
I. s o u h l a s í
 
s ukončením nájemního vztahu s J. Kalendou, bytem Nové Strašecí, dohodou ke dni 31. 10. 2006, případně k 30. 9. 2006.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města
do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
b) Žádost o slevu nájemného
U s n e s e n í   č. 945
 
I. s o u h l a s í
 
se slevou nájemného za pronájem tanečního sálu a předsálí Novostrašeckého kulturního centra dne 3. 2. 2007 Honebnímu společenstvu Nové Strašecí za účelem konání mysliveckého plesu.
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města
do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
c) Žádost o bezplatný pronájem minigolfového hříště
 
U s n e s e n í   č. 946
 
I. s o u h l a s í
 
s bezplatným pronájmem minigolfového hřiště Na Kocourku občanskému sdružení Putt-golf club Rakovník dne 23. 9. 2006 od 14.000 do 18.00 hod. za účelem pořádaní minigolfového turnaje pro děti z Dětského domova v Novém Strašecí.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města
do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
d) Jednostranné zvýšení nájemného
 
U s n e s e n í   č. 947
 
I. s o u h l a s í
 
s jednostranným zvýšením nájemného u bytů ve vlastnictví města v Novém Strašecí
u I. kategorie o 27,4 %, II. kategorie o 37 %, III. kategorie o 45,9 % a u IV. kategorie
o 58,9 % s účinností od 1. 1. 2007. Zvýšení nájemného se netýká bytů v domech s pečovatelskou službou, sociálního bytu a bytů, kde již bylo sjednáno tzv. tržní nájemné.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s firmou BALDEX zajistit rozeslání příslušných oznámení
o zvýšení nájemného.
 
 
e) Žádost o změnu účelu použití grantu
 
U s n e s e n í   č. 948
 
I. s c h v a l u j e
 
změnu projektu grantu pro Sbor dobrovolných hasičů Nové Strašecí v roce 2006 z dětského letního tábora na projekt nákup vybavení – mladí hasiči.
 
II. u k l á d á
 
a)      tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města
do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
b)      místostarostovi města podepsat změnu grantové smlouvy
 
 
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.              Jakub Kleindienst    v.r.    
      místostarosta města                             starosta města
 

Vytvořeno: 11. 9. 2006
Poslední aktualizace: 11. 9. 2006 00:00
Autor: