Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

  • 1

Komise pro životní prostředí v roce 2012

Komise pro životní prostředí v roce 2012Komise pro ŽP se v roce 2012 sešla celkem na šesti jednáních. Členové komise jsou kromě pravidelných schůzek také v kontaktu přes diskuzní prostor na www.sousede.cz, kde se mohou ihned vyjádřit k aktuálnímu problému.

Hlavní náplní činnosti komise zůstává problematika veřejné zeleně ve městě. Na základě Směrnice pro kácení stromů v majetku města, komise v roce 2012 vydala celkem sedm vyjádření ke kácení dřevin (např. stromy v zahradě MŠ Zahradní, jehličnany v Husově ul. u Biosky, douglasky v Nerudově ul., topoly v Nádražní ul. a další). Ve svých zápisech se komise vyjádřila také k výsadbě rychle rostoucích dřevin k produkci dřevní hmoty, k aktualizaci Strategického plánu rozvoje města v prioritní oblasti ŽP, k zadání návrhu nového řešení Komenského náměstí aj.

Komise se detailně zabývala zelení na Křivoklátském sídlišti a doporučila vypracování koncepce postupné obnovy zeleně v sídlišti, jehož smyslem je zvýšení kvality bydlení místních obyvatel.

Na podnět komise získalo město grant nadace Partnerství na bezplatné ošetření památného dubu pod poštou, které proběhlo v dubnu 2012.

Členové komise po celý rok diskutovali na téma kvalitní údržby ve městě a opakovaně vyzvali radu, aby se zabývala tématem zřízení městského zahradníka ve městě. V komisi se shodujeme v názoru, že péče o zeleň ve městě je nekoncepční, bez dlouhodobých cílů a způsob zadávání práce i následná kontrola není prováděna na dostatečné odborné úrovni. Stále se domníváme, že ve městě je prostor pro odborníka, který by systematicky a pravidelně ošetřoval stromy, evidoval veškeré zásahy a změny v zeleni a sám upozorňoval na problémová místa a určoval prioritu jejich řešení.

Komise nadále sleduje vývoj událostí kolem ČOV a nakládání města s odpady. Aktivně podporuje třídění odpadu a zavedení pravidelného svozu bioodpadu ve městě.

Za komisi pro životní prostředí
Alena Burešová


3. 6. 2013 Zobrazit méně

Zpráva komise dopravní bezpečnosti

Zpráva komise dopravní bezpečnostiKomise dopravní bezpečnosti vznikla 21. 1. 2011 na společné ustavující schůzi s Komisí veřejného pořádku. A již na svém prvním zasedání vytýčila priority, kterými se chtěla dále zabývat.

27. 2. 2012 Zobrazit více

Komise pro životní prostředí v roce 2011

Komise pro životní prostředí v roce 2011Komise pro životní prostředí zahájila svoji činnost v lednu 2011 a v současné době má 12 členů. V roce 2011 se na svých deseti jednáních zaobírala městskou zelení a odpadovým hospodářstvím města.

24. 2. 2012 Zobrazit více

Zpráva o činnosti komise pro turistiku a zahraniční styky za rok 2011

Zpráva o činnosti komise pro turistiku a zahraniční styky za rok 2011Ustavující schůze Komise pro turistiku a zahraniční styky se konala 22. února 2011. Za předsedu byl zvolen Jakub Žák, místopředsedkyní se stala Věra Matějovičová. Komise pro turistiku a zahraniční styky se sešla v roce 2011 celkem šest

16. 1. 2012 Zobrazit více

Komise pro školství – ohlédnutí

Komise pro školství – ohlédnutíKomise pro školství je stejně jako další komise orgán jmenovaný Radou města, který jednak plní jí zadané úkoly, ale věnuje se i oblastem, které její členové považují za důležité.

7. 11. 2011 Zobrazit více

Stránka

  • 1