Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

  • 1

Komise pro životní prostředí v roce 2012

Komise pro životní prostředí v roce 2012Komise pro ŽP se v roce 2012 sešla celkem na šesti jednáních. Členové komise jsou kromě pravidelných schůzek také v kontaktu přes diskuzní prostor na www.sousede.cz, kde se mohou ihned vyjádřit k aktuálnímu problému.

3. 6. 2013 Zobrazit více

Zpráva komise dopravní bezpečnosti

Zpráva komise dopravní bezpečnostiKomise dopravní bezpečnosti vznikla 21. 1. 2011 na společné ustavující schůzi s Komisí veřejného pořádku. A již na svém prvním zasedání vytýčila priority, kterými se chtěla dále zabývat.

27. 2. 2012 Zobrazit více

Komise pro životní prostředí v roce 2011

Komise pro životní prostředí v roce 2011Komise pro životní prostředí zahájila svoji činnost v lednu 2011 a v současné době má 12 členů. V roce 2011 se na svých deseti jednáních zaobírala městskou zelení a odpadovým hospodářstvím města.

24. 2. 2012 Zobrazit více

Zpráva o činnosti komise pro turistiku a zahraniční styky za rok 2011

Zpráva o činnosti komise pro turistiku a zahraniční styky za rok 2011Ustavující schůze Komise pro turistiku a zahraniční styky se konala 22. února 2011. Za předsedu byl zvolen Jakub Žák, místopředsedkyní se stala Věra Matějovičová. Komise pro turistiku a zahraniční styky se sešla v roce 2011 celkem šest

16. 1. 2012 Zobrazit více

Komise pro školství – ohlédnutí

Komise pro školství – ohlédnutíKomise pro školství je stejně jako další komise orgán jmenovaný Radou města, který jednak plní jí zadané úkoly, ale věnuje se i oblastem, které její členové považují za důležité.

Za devět měsíců práce komise ležela na jednacím stole řada různorodých témat. Členové a členky komise tak vyjížděli na návštěvy do školních jídelen, zkoumali vhodnost herních prvků pro nové hřiště plánované v ulici Na Fortně, zkoumali odborné posudky týkající se ledování hokejbalového hřiště na Kocourku a vytvořili seznam míst, kde lze v Novém Strašecí pořídit drogy. (Seznam jsme poskytli Městské policii, nikoli uživatelům)


Studie dětského hřiště

Pravděpodobně nejkonkrétnější výstup byla prováděcí studie nového dětského hřiště. Komise dlouho diskutovala možné lokality, až jako nejvhodnější doporučila zatravněný pozemek nad hokejbalovým hřištěm v ulici Na Fortně. S velkou odbornou podporou Aleny Burešové, která vytvořila i prováděcí studii, jsme předložili záměr požádat o dotaci na dětské hřiště Radě, která jej i s prováděcí studií schválila. V současnosti věc řeší odbor investic a my doufáme, že městu se podaří už letos na podzim zažádat o dotaci, a hřiště tak v případě úspěchu příští rok vybudovat.


Školní jídelna

Dalším horkým tématem je jídelna ZŠ. Pro inspiraci jsme se vydali (spolu s kuchařkami z jídelny) do 4. ZŠ v Kladně, pověstné kvalitou a chutí svých obědů. Žáci naší školy a jejich rodiče vyplňovali také na konci minulého školního roku krátký dotazník, ze kterého vyplynuly konkrétní připomínky a podněty pro jídelnu – příliš slaná nebo sladká jídla, kvalita masa, málo čerstvé zeleniny, ale i přístup pracovnic jídelny byly často zmiňovanými body. Téma však stále čeká na uzavření.


Prodloužení provozní doby MŠ

Komise pro školství také iniciovala prodloužení provozní doby školek. Ředitel ZŠ a MŠ pan Hajný v tom vyšel rodičům vstříc a všechny školky ve městě teď otevírají v půl sedmé a rodiče mohou nechat dítě ve školce až do 16:30 odpoledne, potřebují-li.


Návykové látky

Nejaktuálněji projednávaným významným tématem je užívání návykových látek a jejich dostupnost pro mládež. Jiřina Kinkalová upozornila na snadnou dostupnost drog ve městě a iniciovala schůzku ředitelů škol a dětského domova. Tam se probíraly možnosti intervence a prevence problematických jevů, které se s užíváním drog pojí nebo mu předcházejí. Uvědomili jsme si, že v okrese Rakovník nefunguje žádná organizace, která by nabízela pomoc závislým osobám nebo jejich rodinám, a rozhodli jsme se vytvořit seznam míst, které nějakou formu podpory nabízejí.

Podobně znepokojující (ačkoli ne tak závažný) je výskyt mladých lidí (někdy i dětí), kteří kouří poblíž školy nebo pijí na náměstí alkohol. Ti mohou nastavovat hranice toho, co je ve městě přijatelné. Proto se objevil návrh, aby městská policie vůči nim mírně, ale důsledně zasahovala, s nadějí, že tak odradí potenciální nové uživatele. Na další schůzku komise jsme tedy pozvali pana Martina Nováka z městské policie, abychom s ním prodiskutovali konkrétní možnosti řešení. Výsledkem byla dohoda starosty s městskou policií na formě a četnosti kontroly nejen kouření a pití alkoholu na veřejnosti u mládeže, ale i míst, kde je nezletilým dostupný alkohol a cigarety.


A co nás čeká v budoucnu?

Budeme monitorovat dořešení témat, která jsme předali městu, a dál se budeme zabývat nedokončenými záležitostmi. Rádi bychom se zaměřili na podmínky užívání městských kulturních a sportovních zařízení spolky, které pracují s mládeží, a přispěli k jejich narovnání. Chceme se věnovat i Akademii volnému času, podpořit a sledovat instituce pracující s mládeží ve městě a podpořit možnosti slaďování pracovního a rodinného života.

Pravděpodobně ale nemáme přehled o všem, co rodiny s dětmi v oblasti naší práce pálí. Budeme proto velmi rádi, pokud se na nás obrátíte s dalšími náměty, kterými bychom se podle vás měli zabývat. Náměty můžete posílat na adresu podatelna@novestraseci.cz, do předmětu uveďte, že jsou určeny pro naši komisi.


Poděkování

A na závěr si ještě dovolím osobní poděkování všem členům a členkám komise, především Lence Auerswaldové, Petrovi Janoušovi, Jiřině Kinkalové, Zitě Kleindienstové, Richardovi Spieglovi a Kamile Šandové, ale i Aleně Burešové, kteří věnovali práci pro komisi svůj volný čas nad rámec pravidelných schůzek komise.

Eliška Kodyšová (MPR-RPM)
předsedkyně komise pro školství


7. 11. 2011 Zobrazit méně

Stránka

  • 1