Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Rekonstrukce chodníku v ulici Čsl. armády, Nové Strašecí

Rekonstrukce chodníku v ulici Čsl. armády, Nové Strašecí

Číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000957

Cílem projektu je komplexní rekonstrukce zpevněných ploch v ulici Čsl. armády podél silnice II/606 v úseku od Žižkova náměstí po křižovatku s ulicí Zahradní tak, aby vznikla bezbarierová trasa podél silnice II/606 z východní části města do centra. Dalším cílem je zvýšení bezpečnosti chodců na řešeném chodníku a zastávce veřejné hromadné dopravy. Jejich zpřístupnění a schůdnost osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce zpevněných ploch v ulici Čsl. armády a to v úseku od vjezdu na Žižkovo náměstí po ulici Zahradní. Jedná se o úpravu stávajících ploch mezi silnicí II.třídy a uliční zástavbou. Projekt řeší dopravní obslužnost přilehlých nemovitostí, vymezení parkovacích stání, rekonstrukci chodníku pro pěší, rekonstrukci autobusové zastávky, odvodnění zpevněných ploch, rekonstrukci veřejného osvětlení a návrh doprovodné zeleně.

Spolufinancování: Integrovaný regionální operační program EU

Datum vložení: 15. 10. 2023 11:48
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto