Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

1/2005 kterou se ruší OZV č. 3a/2003

.

MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2005
 
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3a/2003 o příspěvku rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družiny
 
 
Zastupitelstvo města Nové Strašecí se na svém zasedání dne 27.1.2005 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
 
Čl. 1
Základní ustanovení
 
Na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3a/2003 o příspěvku rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družiny.
  
Čl. 2
Účinnost vyhlášky
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti 3.února 2005.
 
 
 
 
 
 
 
PhDr.Jaroslav Hlína.CSc.   v.r.                       Jakub Kleindienst v.r.
 místostarosta města                                starosta města                                 
 
Datum vložení: 30. 1. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 1. 2008 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto