Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

3/2005 O zrušení OZV č. 1/1993

.

MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2005
 
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1993 o stavebních předpisech historické části města Nové Strašecí
 
 
Zastupitelstvo města Nové Strašecí se na svém zasedání dne 26.5.2005 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
 
Čl. 1
Základní ustanovení
 
Vzhledem k tomu, že podle  současné platné právní úpravy nemá obec zmocnění k vydání takové vyhlášky, jakou je obecně závazná vyhláška o stavebních předpisech historické části města, se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1993 o stavebních předpisech historické části města Nové Strašecí.
  
Čl. 2
Účinnost vyhlášky
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.6. 2005.
 
 
 
 
 
 
 
PhDr.Jaroslav Hlína.CSc. v.r.                                                               Jakub Kleindienst v.r.
 místostarosta města                                                                                  starosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Vyvěšeno dne: 7.10. 2005
Datum vložení: 30. 1. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 1. 2008 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto