Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Obecně závazná vyhláška č. 6/2005

Obecně závazná vyhláška č. 6/2005

Obecně závazná vyhláška č. 6/2005 O stanovení společného školského obvodu

MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ

 

 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 6/2005

 

 

 

 

 

O STANOVENÍ SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo města Nové Strašecí se na svém jednání dne 27.10.2005 usneslo vydat v souladu s ust. § 84odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle § 178 odst 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
 
 
 

Článek 1. 

 

 

 

 

 

Na základě uzavřené dohody obcí Rynholec, Ruda a Nové Strašecí o vytvoření společného školského obvodu se stanoví společný školský obvod Základní školy a mateřské školy J.A.Komenského v Novém Strašecí se sídlem Nové Strašecí, Komenského nám. 209, zřízené městem Nové Strašecí, který tvoří území obcí Nové Strašecí, Rynholec a Ruda.
 
 
 
 

Článek 2. 

 

 

 

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17.11.2005.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PhDr.Jaroslav Hlína, CSc.                                                 Jakub Kleindienst
   místostarosta města                                                            starosta města
 
Datum vložení: 30. 1. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 1. 2008 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto