Nové Strašecí - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Kontakty:


 

Městský úřad - vedení

Městský úřad
ústředna
e-mail: podatelna@novestraseci.cz
telefon: 313 572 511-2
Mgr. Karel Filip
Starosta města
e-mail: filip@novestraseci.cz
telefon: 313 511 640
Ing. Jan Bureš
Místostarosta města

e-mail: bures@novestraseci.cz
telefon: 313 511 640

úterý, středa, čtvrtek

JUDr. Jiří Tláskal
Tajemník městského úřadu
e-mail: tlaskal@novestraseci.cz
telefon: 313 511 640

 

 

 

 

Odbor koncelář tajemníka

Zlatuše Dušková
asistentka tajemníka, personalistika,   e-mail: duskova@novestraseci.cz
přestupky                                              telefon: 313 511 640
 
Eva Videmannová, DiS.
asistentka starosty a místostarosty, přestupky
                                                      e-mail: videmannova@novestraseci.cz
                                                      telefon: 313 511 640
 
Hana Papežová
matrika, ověřování, soc. práce,
správa hřbitova                           e-mail: papezova@novestraseci.cz
                                                    telefon: 313 572 511   
 
Jitka Čížková                                      e-mail: cizkova@novestraseci.cz
sociální věci, evidence obyvatel,             telefon: 313 572 511-2
podatelna
 
 
 
Helena Soukupová                              e-mai: soukupova@novestraseci.cz
podatelna, výpisy, ověřování, archiv         telefon: 313 572 511-2            
 
 

 

Finanční odbor

Olga Štefanová

vedoucí odboru

e-mail: stefanova@novestraseci.cz

telefon: 313572511-2

Anna Fišerová
majetek, fakturace
telefon: 313 572 511-2

Olga Šlégrová
fakturace, majetek

e-mail: slegrova@novestraseci.cz
telefon: 313 572 511-2
Iva Brožková
účetnictví
e-mail: brozkova@novestraseci.cz
telefon: 313 572 511-2

Bc. Natálie Štefanová

pohledávky, účetnictví                                

Iveta Tetourová

pokladna, místní poplatky

e-mail: n.stefanova@novestraseci.cz

telefon: 313 572 511-2  

e-mail: tetourova@novestraseci.cz
telefon: 313 572 511-2

Petra Cingrová
pokladna

e-mail: cingrova@novestraseci.cz
telefon: 313 572 511-2

 

Odbor výstavby a životního prostředí

Ing. Marie Králová
vedoucí odboru
e-mail: kralova@novestraseci.cz
telefon: 313 511 730
Irena Černá
stavební řízení – obce
e-mail: i.cerna@novestraseci.cz
telefon: 313 511 730
Pavlína Heroldová
stavební řízení – město
e-mail: heroldova@novestraseci.cz
telefon: 313 511 730
Ing. Renáta Vurbsová
životní prostředí
e-mail: vurbsova@novestraseci.cz
telefon: 313 511 730
Petr Král
stavební řízení - obce 
e-mail: kral@novestraseci.cz
telefon: 313 511 730

Ing. arch. Milan Dvořák
stavební řízení - obce

e-mail: dvorak@novestraseci.cz
telefon: 313 511 730

 

Investiční odbor

Pavel Friebert                                           e-mail: friebert@novestraseci.cz
vedoucí odboru                                          telefon: 313 572 511-2
 
Ing. Jan Vitner                                          e-mail: vitner@novestraseci.cz
dotace, zeleň                                              telefon: 313 572 511-2
 
Jitka Brhelová                                          e-mail: brhelova@novestraseci.cz
nemovitosti                                                 telefon: 313 572 511-2
 
Zdeňka Kratinová                                     e-mail:  kratinova@novestraseci.cz
opravy, byty, nájmy                                     telefon: 313 572 511-2
 
Vladimír Kozel                                          e-mail: kozel@novestraseci.cz
odpady, byty, nájmy                                    telefon: 313 572 511-2
 
Kateřina Taiblová                                     e-mail: taiblova@novestraseci.cz
břemena, doprava, stavby                          telefon: 313 572 511-2
 
 
 
Odbor kultury, sportu a rodinné politiky
 
Lenka Pelcová                        e-mail: pelcova@novestraseci.cz
vedoucí odboru                               telefon: 313 572 340
 
 
Ing. Ivana Rezková                          e-mail: rezkova@novestraseci.cz
infocentrum, propagace                    telefon:  720 995 909
 
Naděžda Samcová                           e-mail: samcova@novestraseci.cz
NKC, infocentrum                               telefon:  313 572 340 
 
Tereza Charvátová                        e-mail: charvatova@novestraseci.cz
NKC                                                   telefon: 313 572 340
 
Jiří Bareš                                   
správce fotbalového hřiště
 
 
 
 
 
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 
Ing. Roman Šmíd, MBA
BDO Advisory s.r.o.                                  e-mail: roman.smid@moore-czech.cz
    
                                                                  telefon: 227 031 495, 724 602 134