Nové Strašecí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pravidla pro samovýrobu a prodej dřeva v lesích města

Datum: 21. 3. 2019

Pravidla pro samovýrobu a prodej dřeva v lesích města

Žádost o povolení k umístění herního prostoru

Datum: 6. 4. 2017

.

Žádost o byt

Datum: 4. 7. 2013

.

Žádost o pronájem pozemku

Datum: 4. 7. 2013

.

Formulář k uplatnění požadavků a podnětů do nového územního plánu města

Datum: 3. 9. 2012

.

Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí – služba e-UtilityReport

Datum: 24. 5. 2012

Služba UtilityReport Vám pomůže vytvořit žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí

Směna nádob mezi občany

Datum: 1. 11. 2011

.

Uplatnění náhrady škody

Datum: 24. 1. 2011

.

Žádost o zrušení trvalého pobytu

Datum: 19. 1. 2011

.

Žádost o zprostředkování kontaktu

Datum: 13. 7. 2010

.

Žádost o potvrzení změny rodného čísla, žádost o osvědčení rodného čísla

Datum: 13. 7. 2010

.

Žádost o vyjádření města Nové Strašecí k povolení zvláštního užívání silnic

Datum: 16. 10. 2009

Žádost o vyjádření města Nové Strašecí k povolení zvláštního užívání silnic

Hlášení adresy pro doručování

Datum: 13. 7. 2009

.

Žádost o slevu nájemného v NKC

Datum: 8. 6. 2009

Formulář MKZ

Žádosti podle vodního zákona

Datum: 21. 3. 2007

Formuláře OV

Formuláře stavebního odboru MěÚ Nové Strašecí

Datum: 10. 1. 2007

NOVÉ FORMULÁŘE, KTERÉ SE PRŮBĚŽNĚ DOPLŇUJÍ

Podmínky pro užívání veřejného prostranství

Datum: 15. 12. 2006

Podmínky pro užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Datum: 15. 12. 2006

-

Volby do obecních zastupitelstev

Datum: 2. 8. 2006

Kandidátní listiny, prohlášení kandidáta, ...

Oznámení shromáždění

Datum: 24. 4. 2006

.