Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

mob. rozhlas registrace

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Ceník parkovného platný od 1.12.2011

Nařízení města č. 3/2006 ve znění nařízení města č. 1/2008, usnesení rady města č. 847 ze 6.4.2006, č. 313 ze dne 11.1.2008 a 326 ze dne 3.10.2011

Rada města přijala dílčí změny v systému placeného parkovného v centru města, které spočívají ve snížení minimální mince vhozené do automatu z 5,- Kč na 2,- Kč, což odpovídá 12 minám parkování. Ruší se režim tzv. odstavného parkoviště. Zároveň se doba provozu parkovišť zkracuje na po-pá: 8.00 - 17.00 a so: 8.00-12.00. Nově se zavádí večerní interval 20.00 - 24.00, pro všechny dny v týdnu. Tato opatření vstoupí v platnost 1. prosince 2011.

ZPOPLATNĚNÍ PARKOVÁNÍ VYBÍRANÉ PARKOVACÍMI AUTOMATY – CENÍK PLATNÝ OD 1.12.2011 (ceny jsou včetně DPH)

Vymezené oblasti města se zpoplatněným parkováním:

  • Komenského náměstí
  • Poděbradova ul.
  • ul. Čsl. armády od Komenského náměstí ke Smetanovu náměstí
  • ul. 28. října
  • ul. U Školy
  • ul.Vítězslava Hálka

 

Doba provozu parkovišť:

Po – Pá    08.00–17.00 hod.
So            08.00-12.00 hod.
Po – Ne    20.00-24.00 hod.

Stanovení cen:

a) základní ceny – parkovací automaty

2 Kč za 12 minut (1/5 hodiny)
5 Kč za 1. a 2. půlhodinu
a dále 10 Kč za každou další hodinu

b) ceny při předplatném:

pro právnické osoby a podnikatele roční předplatné časově omezené pondělí až pátek od 08.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 08.00 do 12.00 hod maximálně 2 hodiny = 3.000,- Kč

c) cena vyhrazeného parkoviště

cena za 1 vyhrazené parkoviště ročně = 12.000,- Kč
(v ceně není zahrnuto označení místa svislou dopravní značkou)


d) ceny ročních parkovacích karet

abonentní:
karta = 3.000,- Kč

zaměstnanecká a studentská:
karta = 1.200,- Kč Platí po dobu trvání pracovní doby a vyučování. Jindy pouze na
zvláštní potvrzení zaměstnavatele a školy.

rezidentní:
karta = 600,- Kč

občanská:
karta = 3.000,- Kč


Od zaplacení ceny jsou osvobozena:
– vozidla státního dozoru nad pozemními komunikacemi
– vozidla vyjmenovaná v § 41 odst. 2, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích
– vozidla při výkonu činnosti zvláštních povinností
– pohotovostní vozidla při provádění zásahu
– označená služební vozidla Městského úřadu v Novém Strašecí a Technických služeb
- vozidla rezidentů, abonentů, zaměstnanců a studentů se zdravotním postižením
odůvodňující poskytování mimořádných výhod II. a III. stupně (příloha č. 2 k vyhl.č.
182/1991 Sb.)

Ostatní údaje:
Abonent – fyzická a právnická osoba se sídlem ve vymezené oblasti města, pokud zde má provozovnu nebo místo podnikání nebo místo výkonu činnosti a je držitelem silničního vozidla.

Zaměstnanec a student - zaměstnanec abonenta a student gymnázia.
Rezident – osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblasti města, která je držitelem silničního vozidla.

Občan – fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Novém Strašecí
Invalidní řidiči (vozíčkáři) parkují zdarma, pokud doba parkování nepřesáhne 2 hodiny.
Parkováním se nerozumí zastavení vozidla pro nezbytnou dobu za účelem vyložení a naložení zboží a osob (např. přivezení dítěte do školy a jeho odvoz, odvezení již zaplaceného zboží a pod.)

Předplatné a karty pro parkování lze zakoupit v Technických službách Nové Strašecí, s.r.o. na adrese Lipová 1172 (po-pá 08.00-15.00 hod) po předložení občanského průkazu a osvědčení o technickém průkazu (malý technický průkaz), příp. potvrzení školy a zaměstnavatele. Abonentní karty lze vydat též na jméno firmy (přenosné karty – s údajem všech ostatních RZ užívaných vozidel) po předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku a dokladu o držení vozidla.

Karty vydané dle písm. b) ceníku, karty vydané zaměstnancům a studentům a občanům lze vydat též jako přenosné s údajem všech RZ držených vozidel.
Ceny předplatného lze zakoupit i na kratší období, minimálně však na měsíc. Při změně poznávací značky v průběhu předplaceného období, bude zbytek předplatného převeden.

Doba parkování odpovídá alikvotně částce uhrazené vhozením mincí do automatu, přičemž minimální částka činí 2,- Kč.