Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 
   

Nařízení města č. 3/2006 ve znění nařízení města č. 1/2008, 2/2008 a 5/2015 usnesení rady města č. 847 ze 6.4.2006, č. 313 ze dne 11.1.2008, 326 ze dne 3.10.2011 a 237 ze dne 13.5.2019

 

ZPOPLATNĚNÍ  PARKOVÁNÍ VYBÍRANÉ PARKOVACÍMI AUTOMATY – CENÍK PLATNÝ OD 15.5.2019

(ceny jsou včetně DPH)

 

Vymezené oblasti města se zpoplatněným parkováním:

 

Komenského náměstí

Poděbradova ul.

ul. Čsl. armády od Komenského náměstí ke Smetanovu náměstí

ul. 28. října

ul. U Školy

ul.Vítězslava Hálka

ul. Okružní

 

Doba provozu parkovišť:

 

       Pondělí – pátek          08.00–17.00 hod.

       Sobota                        08.00-12.00 hod.

       Pondělí-neděle          20.00-24.00 hod.

 

Stanovení  cen:

 

a) základní ceny – parkovací automaty

 

2,- Kč za 12 minut (1/5 hodiny)

5,-Kč za 1. a 2. půlhodinu

a dále 10,- Kč za každou další hodinu  

 

 

b) ceny při předplatném:

 

         pro právnické osoby a podnikatele roční předplatné časově omezené pondělí až pátek

         od 08.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 08.00 do 12.00 hod maximálně 2 hodiny

         =  3.000,- Kč 

 

         c) cena vyhrazeného parkoviště

 

                  cena za 1 vyhrazené parkoviště ročně = 12.000,- Kč          

                  (v ceně není zahrnuto označení místa svislou dopravní značkou)

 

 

        

d) ceny ročních parkovacích karet

              

               abonentní:                                        

               karta  =  3.000,- Kč

                              zaměstnanecká a studentská:

               karta = 1.200,- Kč Platí po dobu trvání pracovní doby a vyučování. Jindy pouze na

               zvláštní potvrzení zaměstnavatele a školy.

 

               rezidentní:

               karta = 600,- Kč

 

              občanská:

              karta = 3.000,- Kč

 

          Od zaplacení ceny jsou osvobozena:

   – vozidla státního dozoru nad pozemními komunikacemi

   – vozidla vyjmenovaná v § 41 odst. 2, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních  

      komunikacích

   – vozidla při výkonu činnosti zvláštních povinností

   – pohotovostní vozidla při provádění zásahu

   – označená služební vozidla Městského úřadu v Novém Strašecí a Technických služeb

   -  vozidla rezidentů, abonentů, zaměstnanců  a studentů se zdravotním postižením

   odůvodňující poskytování mimořádných výhod II. a  III. stupně (příloha č. 2 k vyhl.č.     

   182/1991 Sb.) 

  

Ostatní údaje:

 

Abonent – fyzická a právnická osoba se sídlem ve vymezené oblasti města, pokud zde má provozovnu nebo místo podnikání nebo místo výkonu činnosti a je majitelem, provozovatelem nebo uživatelem silničního vozidla. 

Zaměstnanec a student -  zaměstnanec abonenta a student gymnázia.   

Rezident – osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblasti města, která je majitelem, provozovatelem nebo uživatelem silničního vozidla.

Občan – fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Novém Strašecí

Invalidní řidiči (vozíčkáři) parkují zdarma, pokud doba parkování nepřesáhne 2 hodiny.

Parkováním se nerozumí zastavení vozidla pro nezbytnou dobu za účelem vyložení a naložení zboží a osob (např. přivezení dítěte do školy a jeho odvoz, odvezení již zaplaceného zboží a pod.)

Předplatné a karty pro parkování lze zakoupit v Technických službách Nové Strašecí, s.r.o. na adrese Lipová 1172 (po-pá 08.00-15.00 hod) po předložení občanského průkazu a osvědčení o technickém průkazu (malý technický průkaz), příp. potvrzení školy a zaměstnavatele. Abonentní karty lze vydat též na jméno firmy (přenosné karty – s údajem všech ostatních RZ užívaných vozidel) po předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku a dokladu o vlastnictví vozidla.

Karty vydané dle písm. b) ceníku, karty vydané zaměstnancům a studentům a občanům lze vydat též jako přenosné s údajem všech RZ vlastněných vozidel.

Ceny předplatného lze zakoupit i na kratší období, minimálně však na měsíc. Při změně poznávací značky v průběhu předplaceného období, bude zbytek předplatného převeden.

Doba parkování odpovídá alikvotně částce uhrazené vhozením mincí do automatu, přičemž minimální částka činí 2,- Kč.