Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Kaple sv. Izidora

Kaple byla postavena v roce 1715 na křižovatce cest za městem. Nápis v nadpraží s datem 1711 má označovat rok, kdy bylo městem slíbeno postavení kaple. Kaple byla zasvěcena sv. Izidoru, kromě jiného patronu rolníků a dobré úrody.

Světec byl kanonizován spolu se sv. Ignácem z Loyoly, sv. Františkem Xaverským v roce 1622. Svatoizidorská patrocinia vznikala především v souvislosti s rolnictvím nebo s jezuitským řádem.

 Jde o kapli jednoduchého obdélného půdorysu s polokruhovým presbytářem stojící na okraji města. Za josefinských reforem byla odsvěcena. Od roku 1830 byla kaple využívána jako hřbitovní. Dnes je hřbitov zrušený. Kaple sv. Izidora je dosud trvale uzavřena.

V srpnu – listopadu 2011 byla kaple celkově stavebně opravena za finanční pomoci Středočeského kraje. Dřevěné vnitřní vybavení bylo očištěno a ošetřeno proti červotoči nátěrem.

Vnitřní vybavení kaple tvoří hlavní oltář (kolem 1. pol 18. století), patronátní lavice (zřejmě soudobá se stavbou kaple, po r. 1715), kruchta s dřevěnými schody a zábradlím (zřejmě soudobé se stavbou kaple), oltářní mřížka (soudobá se stavbou kaple 1. pol1 18. století), cenná kamenná socha Panny Marie (zřejmě přenesena za neznámých okolností, kropenka na zdi u vstupu, jednoduchá lavice a liturgické polštáře (asi 19. stol.).

Hlavní oltář (kolem poloviny 18. stol.)
Jde o plochý rámový oltář s nízkým nástavcem. Hranolová menza je v rozích zdobena reliéfem zvoncovitých květů, uprostřed kartuší s písmeny „IHS“. Uprostřed menzy je mezi tordovanými sloupy svatostánek s jednokřídlými zlacenými dvířky s křížem. Soklová část vedle svatostánku je dělena několika jednoduchými zrcadly. Po stranách obrazu je na každé straně jeden pilastr s konzolovou hlavicí. Oltářní obraz je spolu s nástavcem s obrazem Nejsvětější Trojice umístěn v muzeu. V současné době je zde jen zbytek rámu z pravé strany v linii „prověšeného závěsu“. Drobné zbytky (zřejmě z rámu) jsou vyrovnány na zemi v kapli. Barevnost je v zelených a šedavých tónech napodobujících mramor, řezby jsou zlacené.

Patronátní lavice
Uzavřená lavice pro 4–5 míst s klekátkem a dvířky. Čelo lavice je svisle dělené profilovanými lištami uprostřed s pilastrem, přední rohy jsou okoseny. Svislé obdélníky okosení jsou vyplněny jednoduchými zrcadly tvořenými profilovanými lištami. Záda lavice jsou nad základní linií zdobena vyřezávaným nástavcem v obrysové linii. Lavice je dřevěná, pravděpodobně dubová.

Kruchta
Schody na kruchtu jsou postavené proti zdi na epištolní straně. Jde spíše o žebřík v úhlu cca 70°. Kruchta probíhá celou šíří kaple nad vstupem, podpírají ji dva řezbou členěné sloupy. Čelo je tvořeno zábradlím, které je složené z profilované římsy a 22 plochých kuželek.

Oltářní mřížka
Mřížka je zachována v celém rozsahu. Je složena ze dvou stejných bočních částí a středových jednokřídlých dvířek. Tvar kuželek je užší nahoře, v dolní části hruškovitý profil, jednotlivé části jsou děleny četnými prstenci.

 

GPS: 50° 8′ 57.253″N  13° 54′ 13.536″E

zobrazit v mapě

Kategorie

kostely, kaple

Adresa

Křivoklátská
27101 Nové Strašecí