Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Základní škola

Základní škola J. A. Komenského v Novém Strašecí je součástí výchovně-vzdělávací soustavy. Do sítě škol byla zařazena „Rozhodnutím ŠÚ v Rakovníku 1.9.1997, IZO 120 602 204.

Základní škola J. A. Komenského v Novém Strašecí je součástí výchovně-vzdělávací soustavy. Do sítě škol byla zařazena „Rozhodnutím ŠÚ v Rakovníku 1.9.1997, IZO 120 602 204. 

V  právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Od  1.1.2003 usnesením zastupitelstva města byly začleněny do právního subjektu tři mateřské a čtyři školní jídelny.

Základní škola poskytuje výchovu a vzdělání v souladu s učebními projekty schválené MŠMT ČR. Připravuje žáky pro další studium a praxi.

Je členěna na 1. stupeň (14 tříd, 303 žáků) a na 2. stupeň (14 tříd, 315 žáků).
Výuka probíhá v 3.-5. ročníku a v 8. – 9. ročníku podle projektu Základní škola. V 1. 2.  6. 7. ročníku se vyučuje podle ŠVP. Škola též umožňuje výuku náboženství.

Na druhém stupni je v každém ročníku zřízena jedna třída s rozšířenou výukou
matematiky a přírodovědných předmětů. Dělení tříd se provádí v  minimálním rozsahu,
a to v jazycích, pracovních činnostech a volitelných předmětech. Pro žáky, u kterých byla diagnostikována specifická porucha učení, je organizována individuální péče učitelkami, které absolvovaly odborný kurz. Současně na škole pracuje učitelka – absolventka logopedického kurzu. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků na platy pedagogických pracovníků nebyla výuka v  dalších nepovinných předmětech zřízena.

V rozsahu stanoveném vyhláškou byly žákům poskytovány učebnice, učební texty a základní školní potřeby.

Ředitel školy zřídil jako svůj poradní orgán pedagogickou radu. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci. Současně ustanovil třídní učitele v jednotlivých třídách. Po projednání v pedagogické radě vydal řád školy a schválil řády odborných pracoven, laboratoří, tělocvičen a hřišť.

Plavecký výcvik byl organizován pro žáky 2. a 3. tříd (20 lekcí) a 1.  tříd (10 lekcí).
Škola zorganizovala lyžařský výcvik pro žáky 8. tříd v  Krkonoších, kterého se zúčastnili i někteří žáci ostatních ročníků – celkem 77 žáků. V závěru školního roku byly organizovány školní výlety a  školní akce související s výchovně-vzdělávací činností.

V organizaci volného času dětí spolupracuje škola s pracovištěm DDM v  Novém Strašecí. Poskytovala prostory a vybavení k účelnému využití. Na  činnosti pracoviště DDM se podíleli i pedagogičtí pracovníci školy, kteří vedli řadu zájmových kroužků.

GPS: 50° 9′ 9.489″N  13° 54′ 6.403″E

zobrazit v mapě

Kategorie

základní školy

Adresa

Komenského náměstí 209
271 01 Nové Strašecí

Kontakty

telefon
+420 313 572 156
+420 311 240 426
mobilní telefon
+420 603 271 163