Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obecné informace k nájmu hrobového místa

Typ: ostatní
Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem.
Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem.
 
Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem, pokud je provozovatel poskytuje.
 
V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na níž se smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro veřejné pohřebiště, na němž se hrob nachází.
 
V našem městě je stanovena tlecí doba na 10 let.
 
Smlouvy o nájmu hrobového místa se uzavírají na 5 let. Provozovatel pohřebiště je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu, nejméně 90 dnů před jejím skončením. Provozovatel pohřebiště může odmítnout prodloužení smlouvy o nájmu v případě že,
a)      nájemce neplní své povinnosti
b)      nájemce neuhradil dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval
c)      má-li být veřejné pohřebiště zrušeno
 
Je-li nájemcem fyzická osoba, která zemře, přechází nájemné na její dědice. Po úmrtí nájemce je nutné hrobové zařízení zařadit do dědického řízení. Po předložení usnesení od notáře se změní nájemce. Dědic je povinen sdělit provozovateli pohřebiště nové údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště.
 
     Pokud chce někdo ukončit nájemní vztah, musí podat písemnou žádost o ukončení nájmu na Městský úřad v Novém Strašecí. Nájemce na vlastní náklady zlikviduje hrobové zařízení a dnem ukončení smlouvy bude den protokolárního převzetí vyklizeného hrobového místa pronajímatelem.
 
Smlouvy o nájmu hrobových míst, které končily dne 31.12.2010, musí mít uzavřen další nájemní vztah, a to do 31.03.2011.
 
Poplatky za nájemné a služby spojené s nájmem jsou splatné do 31.03.2011 v hotovosti do pokladny Městského úřadu v Novém Strašecí, bezhotovostním převodem na účet města nebo složenkou.
 
Pokud nebude uzavřen nový nájemní vztah na dalších 5 let do 31.03.2011, tak právo na pronájem hrobového místa zanikne.
 
    
 
    

Vytvořeno: 23. 2. 2011
Poslední aktualizace: 23. 2. 2011 00:00
Autor: