Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Ocenění města

Čestní občané města a držitelé vyznamenání a ocenění města

Čestné občanství

páter Josef Peterka (12. 8. 1993)

Jitka Pivarčiová (8. 3. 2001)

RNDr. Bohumil Chochola (17. 11. 2011)

Zlaté W Krále Vladislava II.

I. třídy

nebylo uděleno

II. třídy

František Vodák (20. 1. 2006)

Václav Houda (20. 1. 2006)

Mgr. Josef Litman (28. 9. 2006)

Mgr. Vladimír Novotný (28. 9. 2006)

Obec Baráčníků Černá ves (28. 9. 2006)

Sbor dobrovolných hasičů (28. 9. 2007)

Jakub Kleindienst (28. 9. 2007)

MVDr. Zdeněk Beneš in memoriam (28. 9. 2009)

Miloslav Pelc (28. 9. 2009)

PhDr. Jan Černý (28. 9. 2009)

PaedDr. Drahoslava Pitnerová (28. 9. 2009)

Soubor lidových písní a tanců Čtyřlístek (28. 9. 2010)

PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. (28. 9. 2010)

Ing. Jiří Pergler (17. 11. 2011)

Miroslav Dundr (27.11.2015) in memoriam

MUDr. Václav Češka (27.11.2015)

Vilém Šubrt (27.11.2015)

RNDr. Lubuše Vosátková (3.6.2022)

III. třídy

Mgr. Vlasta Hunkesová (28. 9. 2006)

Jarmila Dolejšková (28. 9. 2006)

Václav Horáček (28. 9. 2006)

Helena Kalivodová (28. 9. 2007)

Mgr. Miloslav Veselý (28. 9. 2007)

Běla Křížová (28. 9. 2008)

Věra Hrubešová (28. 9. 2008)

P.D.Mgr. Vít Uher (28. 9. 2010)

Mgr. Miroslav Bradáč in memoriam (28. 9. 2010)

Libuše Urbanová (28. 9. 2010)

Mgr. Stanislav Hajný (17. 11. 2011)

MUDr. Marcela Neustupová (17. 11. 2011)

MUDr. Lenka Suchanová (17.5.2013)

Ing. Bohuslav Vecka (17.5.2013)

Ing. Petr Volf (27.11.2015)

Mgr. Jaroslav Štrunc (3.6.2022)

Mgr. Dagmar Sršňová (3.6.2022)

Vladimír Neustupa (3.6.2022)

Pamětní plaketa

Karel Tuhý (6. 5. 2005)

Ing. Jiří Pergler (24. 11. 2005)

Josef Cingr (20. 1. 2006)

Zdeňka Marečková (20. 1. 2006)

Vilém Šubrt (20. 1 .2006)

Jaroslav Mareček (20. 1. 2006)

Jiří Burger (20. 1. 2006)

Miroslav Thuma (20. 1. 2006)

Jiří Havlík (28. 9. 2006)

RNDr. Bohumil Chochola (28. 9. 2006)

František Skála (28. 9. 2006)

Jiří Duchoň (28. 9 .2006)

Oldřich Šlechta (28. 9. 2006)

Vincenc Veselý (28. 9. 2006)

Jiří Husák (28. 9. 2006)

Jitka Lukášová (21. 12. 2006)

Jaroslava Čermáková (21.12.2006)

Marta Trantinová (29.3.2007)

Věra Černá (5.6.2007)

MVDr. Zdeněk Beneš (8.6.2007)

taneční soubor Klobouček (28.9.2007)

Petr Novák (28.9.2007)

Anděla Pejšová (28.9.2007)

Václav Wimmer (28.9.2007)

Roman Zuzjak (28.9.2007)

Lubomír Beneš (20.12.2007)

Helena Rubličová (15.7.2008)

Mgr. Jaroslava Řepková (28. 9 .2008)

Mgr. František Šlajchrt (28. 9. 2008)

Hokejbalový oddíl TJ Sokol (28. 9. 2008)

Jiří Veselý (28. 9. 2008)

Martin Wittmayer (28. 9. 2008)

Antonie Horáčková (18. 12. 2008)

Zdeněk Wachtl (28. 9. 2009)

Marie Kolářová (28. 9. 2009)

Jiří Drvota (28. 9. 2010)

Ondřej Pokorný (28. 9. 2010)

Zdeněk Lébr (17. 11. 2011)

Magdaléna Pelcová (17. 11. 2011)

Jiří Červenka (17. 11. 2011)

Milena Novotná (17.12.2011)

Jan Málek (17.5.2013)

David Laňka (17.5.2013)

Ljuba Davídková (17.5.2013)

Miloslav Mrázek (17.5.2013)

Pavla Adeltová (2.4.2014)

Jaroslava Pechová (27.11.2015)

Mgr. Rostislav Kleveta (27.11.2015)

Jitka Hančáková (15.7.2016)

Jitka Brunnerová (20.12.2019)

Irena Černá (20.12.2019)

František Frolík (3.6.2022)

PhDr. Mgr. Miluše Jůnová, MBA (3.6.2022)

Ing. Josef Kutílek, CSc. (3.6.2022)

Eva Náprstková (3.6.2022)

Eduard Vaigl (3.6.2022)

Ing. Martin Vondra, MBA (7.9.2022)

David Kratina (7.9.2022)

Martin Holas, Dis. (7.9.2022)

Matěj Melichar (7.9.2022)

Veronika Koulová (7.9.2022)

Daniel Vostatek (7.9.2022)

Pavel Chlum (7.9.2022)

Martin Kindl (7.9.2022)

Marek Deus (7.9.2022)

Seznam čestných měšťanů (občanů) Nového Strašecí před rokem 1990

Jan Opolecký (narozen 1818), soudní úředník, čestné měšťanství uděleno patrně roku 1855

Antonín Viktorin (1823–1884), kaplan, administrátor fary, čestné měšťanství uděleno patrně roku 1855

Ludvík Ullman (1819–1898), administrátor fary, čestné měšťanství uděleno patrně 11. března 1855

František Kubeš (narozen 1804), představený novostrašeckého okresu, čestné měšťanství uděleno městským výborem 30. listopadu 1857

Mikuláš Karlach (1831–1911), kaplan, pozdější probošt Vyšehradské kapituly, čestné měšťanství uděleno městským výborem 30. listopadu 1857

František Palacký (1798–1876), poslanec zemského sněmu, historik, čestné měšťanství uděleno zastupitelstvem města 17. dubna 1861

František Ladislav Rieger (1818–1903), poslanec zemského sněmu, novinář, čestné měšťanství uděleno zastupitelstvem města 17. dubna 1861

František Daneš (1807–1892), poslanec zemského sněmu, farář v Peruci, čestné měšťanství uděleno zastupitelstvem města 17. dubna 1861 (SOkA Rakovník, AMNS, Zápisy ze schůzí městské rady a zastupitelstva 1854–1864; Vacek, s. 431)

Jindřich Jaroslav z Clam-Martinic (1826–1887), poslanec zemského sněmu, první starosta novovstrašeckého okresního zastupitelstva, velkostatkář, čestné měšťanství uděleno zastupitelstvem města 24. dubna 1866

Maxmilián Egon I. z Fürstenberka (1822–1873), poslanec zemského sněmu, velkostatkář, čestné měšťanství uděleno zastupitelstvem města 2. dubna 1867

Emil Egon z Fürstenberka (1825–1899), poslanec zemského sněmu, velkostatkář, čestné měšťanství uděleno zastupitelstvem města 2. dubna 1867

Adolf Josef ze Schwarzenberka (1832–1914), poslanec zemského sněmu, velkostatkář, čestné měšťanství uděleno zastupitelstvem města 2. dubna 1867

Karel von Hohenwart (1824–1899), rakouský předseda vlády 1871, čestné měšťanství uděleno zastupitelstvem města 18. listopadu 1871

Albert Schäffle (1831–1903),rakouský ministr obchodu a zemědělství 1871, čestné měšťanství uděleno zastupitelstvem města 18. listopadu 1871 

Josef Neumann (1852–1915), technik, inspektor státních drah, poslanec říšské rady

čestné měšťanství uděleno zastupitelstvem města 13. září 1903 

Václav Rott (1843–1910), novostrašecký farář, děkan a vikář, čestné měšťanství uděleno zastupitelstvem města 13. září 1903 

Antonín Malec (1828 – po roce 1910), farář v Praze-Bubenči, čestné měšťanství uděleno zastupitelstvem města 13. září 1903 

Jiří Kristián z Lobkovic (1835–1908), nejvyšší maršálek Království českého, čestné měšťanství uděleno zastupitelstvem města 13. května 1905 

Filip Hyšman(1851–1922), ředitel chlapecké měšťanky, spisovatel, čestné měšťanství uděleno zastupitelstvem města 26. prosince 1917  

František Vacek (1858–1940), profesor náboženství, historik, čestné občanství uděleno zastupitelstvem města 22. února 1935  

Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937), prezident republiky, čestné občanství uděleno zastupitelstvem města 7. března 1935  

Alexej Čepička (1910–1990), ministr spravedlnosti, čestné občanství uděleno plénem MNV 17. září 1948   

column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto