Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Novostrašecký měsíčník

Novostrašecký měsíčníkVydavatelem Novostrašeckého měsíčníku
je město Nové Strašecí.

Příspěvky přijímáme do 12. dne předchozího měsíce  elektronicky nebo v Informačním centru v Okružní ulici.

Pravidla pro autory   

Kodex redakce   

Objednávka inzerce

Ceník inzerce

Poslední čísla vydání

Redakční rada měsíčníku

Adresa: Město Nové Strašecí, Komenského náměstí 201, 271 01 Nové Strašecí

IČ: 00240155

Odpovědný redaktor: JUDr. Ludmila Faflíková

E-mail: novostraseckymesicnik@seznam.cz

telefon: +420 777 778 274

Evidenční číslo: MK ČR E 10804

Smyslem vydávání měsíčníku je především přinášet občanům informace o dění ve městě a okolí, a to v celé jeho šíři. Informace z místní samosprávy, z kulturního, společenského života, zájmové činnosti, činnosti sdružení a spolků a dále zprostředkovat rozmanité pohledy, názory na různé aspekty života ve městě, poskytovat prostor pro demokratickou a kultivovanou výměnu názorů, podněcovat zájem občanů o dění ve městě se záměrem obohatit veřejnou diskusi, zapojit občany do rozhodování o místních záležitostech, přispět k identifikaci občanů s městem, posilovat vzájemnou sounáležitost. Cílovou skupinou měsíčníku jsou všichni občané města. Novostrašecký měsíčník je občanům distribuován v tištěné a elektronické verzi.

Prostřednictvím Novostrašeckého měsíčníku je možno za úplatu inzerovat:

  • nabídky služeb, práce, řemesel, výrobků apod.
  • nabídky volných pracovních míst
  • prodeje a pronájmy movitého i nemovitého majetku
  • poděkování, blahopřání

V případě zájmu o inzerci kontaktujte odpovědného redaktora..

Vydání:

column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto