Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Odstávky (proud, voda, plyn)

SYSTÉM OHLAŠOVÁNÍ ODSTÁVEK A PORUCH DODÁVKY ELEKTŘINY

Distributor elektřiny, nikoliv obec, je povinen oznámit započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny při plánované odstávce způsobem v místě obvyklým (výlep plakátů) nebo s využitím elektronických komunikací (internetové stránky www.cezdistribuce.cz) a to nejméně 15 dnů předem.

Plánované odstávky distributor elektřiny též, vedle své povinnosti ohlásit to odběratelům, oznamuje i na, a MěÚ  v případech týkajících se více odběratelů to oznámí na své náklady formou SMS zpráv, Mobilním rozhlasem, e-mailem a na webových stránkách města.  Přesto doporučujeme všem občanům, firmám a institucím ve městě zapojit se (registrovat) do obdobného informačního systému společnosti ČEZ Distribuce, a.s., která mu bude formou e-mailů zasílat zprávy  o odstávkách elektřiny. Podrobnosti této služby naleznete ZDE.

 

SYSTÉM OHLAŠOVÁNÍ PŘERUŠENÍ NEBO OMEZENÍ DODÁVEK VODY

Provozovatelem vodovodu ve městě a dodavatelem vody jsou Středočeské vodárny a.s. Kladno. Ve smyslu ust. § 9 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích je provozovatel, nikoliv obec,  povinen přerušení nebo omezení  dodávky vody oznámit odběrateli 3 nebo15 dní předem podle charakteru přerušení.  Plánované opravy a přerušení dodávky vody Středočeské vodárny sice na MěÚ oznamují, a MěÚ  v případech týkajících se více odběratelů to oznámí na své náklady formou SMS zpráv, Mobilním rozhlasem, e-mailem a na webových stránkách města.  Několikrát se ale stalo, že oznámení o poruše, nebo o prodloužení termínu a času přerušení dodávky vody došlo e-mailem na MěÚ v pozdních  odpoledních nebo večerních hodinách, kdy zprávu již nemohl nikdo převzít a tím pádem poslat dál.

Doporučujeme proto všem občanům, firmám a institucím ve městě zapojit se (registrovat) do obdobného informačního systému Středočeských vodáren, které mu budou do mobilu zasílat bezplatně informace o plánované odstávce či o aktuálním přerušení dodávky pitné vody také prostřednictvím zprávy SMS  s tou výhodou, že zpráva bude zaslána odběratelům vody jenom v té příslušné ulici nebo lokalitě města, které se dodávka vody týká. Je možné se zaregistrovat na zákaznické lince 840 121 121 nebo na www.voda-info.cz.

column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto