Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Sociální fond

Sociální fond pro děti a mladistvé – jak může pomoci?

Město založilo sociální fond, jehož cílem je finančně pomoci rodičům, kteří si nemohou dovolit svým dětem pořídit běžné věci – brýle, pobyty v lázních, léky či třeba jen zaplatit školní výlet. Všechny děti by totiž měly prožít hezké dětství, bez ohledu na to, v jak obtížné situaci se ocitla jejich rodina.

Kdo může žádat?

Žádat mohou rodiče nebo zákonní zástupci dětí do dovršení 19 let věku. Podmínkou je, aby děti měly trvalé bydliště v Novém Strašecí. Fond je určený zejména pro rodiny, které jsou v obtížné situaci a bez podpory města by si danou péči, pomůcku či školní akci nemohly dovolit zaplatit.

Na co lze žádat?

Žádat můžete zejména na zdravotní péči či pomůcky, které nepokrývá zdravotní pojištění. Mohou to být léky a léčebné pomůcky, kompenzační pomůcky či léčebné pobyty. Lze žádat též o příspěvek na školní pomůcky, členství v kroužcích, na pobyt v táborech a na sportovní činnost.  

Fond přispívá i na účast na školních výletech či jiných školních sportovních či vzdělávacích akcích, jako jsou třeba lyžařské výcviky.

Jak žádat?

Žádost najdete na webu města, kde si ji můžete stáhnout a sami vytisknout, nebo si ji můžete vyzvednout na městském úřadě. Vyplňte žádost a podejte ji na podatelně města (lze poslat i jako doporučený dopis či datovou schránkou). Obálka s žádostí bude označená [EK1] „Sociální fond města Nové Strašecí pro děti a mladistvé“.

Jak rozhodnete o tom, zda dostaneme příspěvek?

Dvakrát ročně, tedy nejpozději do třiceti dnů po 31. květnu, respektive 30. listopadu, se sejde poradní orgán fondu. Ten projde všechny žádosti a doporučí radě, zda je podpořit. Pokud žádáte o příspěvek týkající se zdravotní péče, může poradní orgán oslovit lékaře dítěte s žádostí o vyjádření.

A když bude naše žádost schválená?

Pak s vámi město uzavře smlouvu o poskytnutí příspěvku a vyplatí vám peníze. Na vás pak bude jen městu včas dodat doklady o zaplacení péče, pomůcky či školní akce.

Máte-li dotazy, zašlete je na adresu podatelna@novestraseci.cz, do předmětu napište „Sociální fond“.

Statut sociálního fondu

Žádost ke stažení

Žádost k vytištění

column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto