Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Vyhlášky a nařízení

Zobrazeno 1-30 ze 42

OZV č. 3/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Datum: 2. 1. 2024

.

OZV č. 2/2023 o místním poplatku ze psů

Datum: 17. 10. 2023

.

OZV č. 1/2023 - místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Datum: 17. 10. 2023

.

OZV č. 1/2021 - obecní systém odpadového hospodářství

Datum: 4. 1. 2022

.

OZV č. 4/2020 - regulace technoparty

Datum: 2. 12. 2020

.

Nařízení města č. 2/2020, kterým se vymezuje území města s placeným parkováním

Datum: 11. 3. 2020

.

Nařízení města č. 1/2020, kterým se ruší č.1/2019 o stavební uzávěře

Datum: 11. 3. 2020

.

OZV č. 3/2020, o zrušení řádu veřejného pohřebiště

Datum: 11. 3. 2020

.

Směrnice o zveřejňování smluv

Datum: 4. 9. 2019

.

Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu

Datum: 11. 1. 2017

Touto směrnicí se stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

OZV č. 3/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Datum: 16. 12. 2016

.

Nařízení města č. 1/2016, kterým se mění Tržní řád města

Datum: 9. 8. 2016

Úplné znění Tržního řádu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Datum: 18. 12. 2015

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

Datum: 18. 12. 2015

kterou se upravují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Nařízení města č. 5/2015

Nařízení města č. 5/2015

Datum: 18. 12. 2015

kterým se mění nařízení města č. 3/2006 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu ve znění NM č. 1/2008 a 2/2008

Nařízení města č. 2/2014

Nařízení města č. 2/2014

Datum: 9. 7. 2014

Nařízení města č. 2/2014, kterým se mění nařízení města č. 8/2005 ve znění nařízení města č. 1/2009 Tržní řád města Nové Strašecí

Nařízení města č. 1/2014

Nařízení města č. 1/2014

Datum: 24. 1. 2014

Nařízení města č. 1/2014 kterým se ruší nařízení města č. 1/2013 o změněn nařízení města č. 5/2005 o stavební uzávěře

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013

Datum: 22. 2. 2013

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku ze vstupného

Nařízení města č. 1/2013

Nařízení města č. 1/2013

Datum: 22. 1. 2013

Nařízení města č. 1/2013
kterým se mění nařízení města č. 5/2005 o stavební uzávěře
Zrušeno nařízením města č. 1/2014

Nařízení města č. 2/2010

Nařízení města č. 2/2010

Datum: 19. 5. 2010

Nařízení města č. 2/2010, kterým se mění NM č. 3/2003 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničního vozidla na katastrálním území města Nové Strašecí

Nařízení města č. 3/2010

Nařízení města č. 3/2010

Datum: 19. 5. 2010

Nařízení města č. 3/2010, kterým se mění nařízení města č. 2/2006, o stanovení maximální ceny nákladů při montáži a demontáži technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla

Nařízení města č. 2/2009

Nařízení města č. 2/2009

Datum: 1. 12. 2009

Nařízení města č. 2/2009 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací.

NM č. 1/2009, kterým se mění NM č. 8/2005 Tržní řád města

Datum: 3. 3. 2009

.

OZV č. 3/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Datum: 18. 12. 2008

Ve znění OZV č. 3/2016

NM č. 1/2008, kterým se mění NM č. 3/2006

Datum: 6. 10. 2008

.

NM č. 2/2008, kterým se mění NM č. 3/2006

Datum: 6. 10. 2008

.

NM č. 3/2003 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničního vozidla na území města

Datum: 30. 1. 2008

ve znění NM č. 2/2010

NM 8/2005 Tržní řád města

Datum: 30. 1. 2008

Ve znění NM č. 1/2009, č. 2/2014 a 1/2016

NM 3/2006 O vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cen

Datum: 30. 1. 2008

Ve znění NM č. 1/2008, č. 2/2008, č. 5/2015 a č. 2/2020

6/2003 O zajištění veřejného pořádku při poskytování hostinské činnosti a pořádání veřejných produkcí

Datum: 30. 1. 2008

.

Zobrazeno 1-30 ze 42
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto