Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Czech POINT

#CZECH POINT - výpisy na počkání

Městský úřad zajišťuje službu veřejnosti v rámci projektu CZECH POINT tím, že na počkání vydá výpis z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů a další. Není proto nutné pro tyto dokumenty jezdit k Městskému soudu do Prahy nebo na Katastrální úřad do Rakovníka a pod., vše lze získat na počkání v podatelně městského úřadu, a to každý pracovní den v těchto hodinách:
 
 • Po: 7.30 – 17.00 hod.
 • Út: 7.30 - 16.00 hod.
 • St: 7.30 - 18.00 hod.
 • Čt: 7.30 – 15.00 hod.
 • Pá: 7.30 - 14.00 hod.

Jedná se o tyto výpisy a salužby

Katastr nemovitostí

 • správní poplatek za 1. stránku 100,- Kč, za každou další stránku 5,- Kč

Výpis snímku z katastrální mapy

 • správní poplatek 100,- Kč

Veřejný rejstřík (obchodní rejstřík, spolkový, nadační, resjtřík ústavů, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšných společností)

 • správní poplatek za 1. stránku 100,- Kč, za každou další stránku 5,- Kč

Živnostenský rejstřík

 • správní poplatek 100,- Kč

Insolvenční rejstřík

 • správní poplatek 100,- Kč

Rejstřík trestů

 • správní poplatek 100,- Kč

Registr řidičů - bodové hodnocení

 • správní poplatek 50,- Kč

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

 • správní poplatek za 1. stránku 100,- Kč, za každou další stránku 50,- Kč

Zřízení datové schránky, zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, přidání pověřené osoby nebo její zrušení, znepčístupnění nebo zrušenídatové schránky

 • zdarma

Podání do registru účastníků provozu mdulu autovraků ISOH

 • správní poplatek za 1. stránku 100,- Kč, za každou další stránku 50,- Kč

Poskytnutí údajů z AISEO (agendový informační systém evidence obyvatel)

 • správní poplatek 50,- Kč

Zprostředkovaná identifikace

 • sparvní poplatek 200,- Kč

Pro výpis z katastru nemovitostí je nutné zadat číslo listu vlastnictví popř. číslo pozemku nebo stavby a název katastrálního území. Pro výpis z obchodního a živnostenského rejstříku identifikační číslo. Pro podání žádosti a vystavení výpisu z rejstříku trestů je nutné prokázat se platným občanským průkazem. Pro výpis z insolvenčního rejstříku identifikační číslo a u osob osobní údaje. Pro výpis bodového hodnocení je nutné předložit řidičský průkaz a doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). 

Údaje z evidence rejstříku trestů právnických osob, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné. Z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává.    

Na MěÚ lze od 1.7.2008 činit podání Živnostenskému úřadu

Jedná se o novou službu, o které přinášíme následující informace:

Pokud chce zájemce učinit elektronické podání Živnostenskému úřadu, nejprve si vyplní registrační formulář, který nalezne na webových stránkách Hospodářské komory ČR (www.komora.cz), kde mu systém následně vygeneruje číslo tzv. tiketu.

Toto číslo sdělí na kontaktním místě Czech POINT (na MěÚ v podatelně) a současně předloží doklady k ověření své totožnosti, nečastěji občanský průkaz, zaplatí příslušný správní poplatek a sdělí, kterému Živnostenskému úřadu je podání určeno. Je-li to nutné, odevzdá i příslušné přílohy k podání v listinné podobě. Žadatel pak obdrží potvrzení o úhradě poplatku i o doručení svého podání.

Na MěÚ lze do kontaktního místa Czech POINT přinést i vyplněný vytištěný formulář podání Živnostenskému úřadu včetně příloh. I zde obdobně jako u elektronického podání bude ověřena jeho totožnost, uhradí správní poplatek a dostane potvrzení o doručení. Pokud je pro podání stanovena zákonná lhůta, je splněna, je-li posledního dne lhůty učiněno elektronické podání nebo odevzdán vyplněný formulář v kontaktním místě Czech POINT. V ostatních případech lhůta pro vyřízení podání počíná běžet jeho doručením Živnostenskému úřadu.

Pro oba případy podání je nutné důrazně upozornit, že pracovnice Czech POINTu neprovádí a ani není oprávněna provádět kontrolu správnosti a úplnosti podání, její úloha je pouze zprostředkovatelská, protože MěÚ Nové Strašecí není Živnostenským úřadem.

Žádost o datovou schránku

O datovou schránku mohou zažádat fyzické osoby – občané, fyzické osoby – podnikatelé, právnické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku  na základě ověření totožnosti žadatele a kontrole platnosti předloženého dokladu  a datová schránka bude do tří dnů zřízena. Během několika dnů pak žadatel obdrží poštovní zásilku s vygenerovanými přístupovými údaji do své datové schránky.

Žádost o zneplatnění přístupu do datové schránky a vystavení nových přístupových údajů

Žadatel  musí identifikovat datovou schránku, ke které chce své přístupové údaje zneplatnit (číslem datové schránky) a e-mail, na který mu bude zaslán odkaz pro získání jednorázového přístupového hesla k datové schránce. Přístup do datové schránky bude zablokován a na e-mailovou adresu žadatele bude ihned odeslán odkaz na aktivační portál umožňující získání jednorázového přístupu do datové schránky s následnou změnou hesla. Žadatel podepíše převzetí potvrzení o tom, že tento proces proběhl.
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto