Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Archiv výročních zpráv

Výroční zpráva za rok 2016

o poskytování informací ve smyslu ust. § 18  zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

V průběhu roku 2016 bylo na MěÚ Nové Strašecí zaevidováno 5 žádosti o podání informací od celkem 5 žadatelů (3 fyzické osoby a 2 právnické).

Žádosti se týkaly:

 • investičních plánů města (2x)
 • smlouvy s útulkem pro psy
 • veřejné zakázky na stavbu školy
 • činnosti komise rady města pro školství a rodinu

Proti rozhodnutí o podání informace nebylo podáno odvolání.

V roce 2016 nebyl podán žádný podnět na přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaného povinným subjektem u soudu.  

V roce 2016 nebyla u povinného subjektu podána žádná žádost o poskytnutí informace, která byla předmětem ochrany autorského práva a vyžadovala by poskytnutí licence.

V roce 2016 nebyla podána žádná stížnost na postup povinného subjektu při poskytování informace.

V Novém Strašecí dne 1.2.2017                           

JUDr.Jiří Tláskal v.r., tajemník MěÚ

Výroční zpráva za rok 2015

o poskytování informací ve smyslu ust. § 18  zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

V průběhu roku 2015 bylo na MěÚ Nové Strašecí zaevidováno 7 žádosti o podání informací od celkem 7 žadatelů (3 fyzické osoby a 4 právnické), z nichž jedna žádost byla odmítnuta.

Žádosti se týkaly:

 • struktury veřejného osvětlení ve městě
 • investičních plánů města
 • provozování vodovodu a kanalizace ve města
 • konkurzu na ředitele základní školy
 • systému CODEXIS
 • spolupráce se spol. NEWTON Media
 • výdělku tajemníka v roce 2012

Proti rozhodnutí o podání informace nebylo podáno odvolání.

V roce 2015 nebyl podán žádný podnět na přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaného povinným subjektem u soudu.  

V roce 2015 nebyla u povinného subjektu podána žádná žádost o poskytnutí informace, která byla předmětem ochrany autorského práva a vyžadovala by poskytnutí licence.

V roce 2015 nebyla podána žádná stížnost na postup povinného subjektu při poskytování informace.

V Novém Strašecí dne 1.2.2016                           

JUDr.Jiří Tláskal v.r., tajemník MěÚ

Výroční zpráva za rok 2014

o poskytování informací ve smyslu ust. § 18  zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

V průběhu roku 2014 byly na MěÚ Nové Strašecí zaevidovány 2 žádosti o podání informací od celkem 2 žadatelů (fyzické osoby), z nichž jedna žádost byla vzata zpět. Zbylá žádost se týkala rekonstrukce komunikace v ulici Ke Stadionu.

Proti rozhodnutí o podání informace nebylo podáno odvolání.

V roce 2014 nebyl podán žádný podnět na přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaného povinným subjektem u soudu.

V roce 2014 nebyla u povinného subjektu podána žádná žádost o poskytnutí informace, která byla předmětem ochrany autorského práva a vyžadovala by poskytnutí licence.

V roce 2014 nebyla podána žádná stížnost na postup povinného subjektu při poskytování informace.

V Novém Strašecí dne 2.2.2015                        

JUDr.Jiří Tláskal v.r., tajemník MěÚ

Výroční zpráva za rok 2013

o poskytování informací ve smyslu ust. § 18  zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

V průběhu roku 2013 bylo na MěÚ Nové Strašecí zaevidováno 7 žádosti o podání informací od celkem 5 žadatelů (3 fyzické a 2 právnické osoby), přičemž žádosti se týkaly:

 • investiční plán města (4x)
 • správní řízení
 • nakládání s odpady
 • veřejná zeleň
 • cena vodného a stočného

V jednom případě informace poskytnuta nebyla a v jednom případě byla žádost odložena.

V žádném případě nebylo proti rozhodnutí podáno odvolání.

V roce 2013 nebyl podán žádný podnět na přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaného povinným subjektem u soudu.

V roce 2013 nebyla u povinného subjektu podána žádná žádost o poskytnutí informace, která byla předmětem ochrany autorského práva a vyžadovala by poskytnutí licence.

V roce 2013 nebyla podána žádná stížnost na postup povinného subjektu při poskytování informace.

V Novém Strašecí dne 28.1.2014                  

JUDr.Jiří Tláskal v.r., tajemník MěÚ

Výroční zpráva za rok 2012

o poskytování informací ve smyslu ust. § 18  zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

V průběhu roku 2012 byly na MěÚ Nové Strašecí zaevidovány 4 žádosti o podání informací od celkem 3 žadatelů (jedna fyzická a 2 právnické osoby), přičemž žádosti se týkaly:

 • investičního plánu města
 • rozpočtu města
 • hospodaření města

V žádném případě nebylo proti rozhodnutí podáno odvolání.

V roce 2012 nebyl podán žádný podnět na přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaného povinným subjektem u soudu.

V roce 2012 nebyla u povinného subjektu podána žádná žádost o poskytnutí informace, která byla předmětem ochrany autorského práva a vyžadovala by poskytnutí licence.

V roce 2012 nebyla podána žádná stížnost na postup povinného subjektu při poskytování informace.

V Novém Strašecí dne 31. 1. 2013                  

JUDr.Jiří Tláskal v.r., tajemník MěÚ

Výroční zpráva za rok 2011

o poskytování informací ve smyslu ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

V průběhu roku 2011 bylo na MěÚ Nové Strašecí zaevidováno 6 žádostí o podání informací od celkem 6 žadatelů (tři fyzické a tři právnické osoby), přičemž žádosti se týkaly:

 • investičního plánu města
 • vztahu města se společností Vodárny Kladno – Mělník a.s.
 • audiovizuálního záznamu z jednání zastupitelstva města
 • elektronické prezentace města
 • znaleckého posudku

V jednom případě bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace, v jednom případě bylo poskytnutí informace odmítnuto a v jednom byla žádost odložena.

V žádném případě nebylo proti rozhodnutí podáno odvolání.

V roce 2011 nebyl podán žádný podnět na přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaného povinným subjektem u soudu.

V roce 2011 nebyla u povinného subjektu podána žádná žádost o poskytnutí informace, která byla předmětem ochrany autorského práva a vyžadovala by poskytnutí licence.

V roce 2011 nebyla podána žádná stížnost na postup povinného subjektu při poskytování informace.

V Novém Strašecí dne 6.1.2012

JUDr.Jiří Tláskal v.r., tajemník MěÚ

Výroční zpráva za rok 2010

o poskytování informací ve smyslu ust. § 18  zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

V průběhu roku 2009 bylo na MěÚ Nové Strašecí zaevidováno 5 žádostí o podání informací od celkem 3 žadatelů (tři fyzické osoby), přičemž žádosti se týkaly:

 • Zápisů z jednání rady města
 • Místního referenda
 • Dopravního řešení a harmonogramu projektu „Revitalizace Komenského náměstí“

V jednom případě bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace.

V žádném případě nebylo proti rozhodnutí podáno odvolání.

V roce 2010 nebyl podán žádný podnět na přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaného povinným subjektem u soudu.

V roce 2010 nebyla u povinného subjektu podána žádná žádost o poskytnutí informace, která byla předmětem ochrany autorského práva a vyžadovala by poskytnutí licence.

V roce 2010 nebyla podána žádná stížnost na postup povinného subjektu při poskytování informace.

Písemné žádosti o poskytnutí informace bylo v roce 2010 možné u povinného subjektu podávat i elektronickou cestou přímo na  elektronickou adresu povinného subjektu.

V Novém Strašecí dne 6.1.2011

JUDr.Jiří Tláskal v.r., tajemník MěÚ

Výroční zpráva za rok 2009

o poskytování informací ve smyslu ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

V průběhu roku 2009 bylo na MěÚ Nové Strašecí zaevidováno 11 žádostí o podání informací od celkem 5 žadatelů (čtyři fyzické a jedna právnická osoba), přičemž žádosti se týkaly:

 • Zápisů z jednání rady města
 • Kácení stromů
 • Smluví pokuty
 • Plánu investic
 • Odbahnění rybníka
 • Rozhodnutí o povolení demolice
 • Dohody o přistoupení k závazku a o uznání dluhu
 • Dopravního značení

Ve  dvou případech bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí, v jednom případě o částečném odmítnutí a v jednom případě o odložení věci.

V žádném případě nebylo proti rozhodnutí podáno odvolání.

V roce 2009 nebyl podán žádný podnět na přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaného povinným subjektem u soudu.

V roce 2009 nebyla u povinného subjektu podána žádná žádost o poskytnutí informace, která byla předmětem ochrany autorského práva a vyžadovala by poskytnutí licence.

V roce 2009 nebyla podána žádná stížnost na postup povinného subjektu při poskytování informace.

Písemné žádosti o poskytnutí informace bylo v roce 2009 možné u povinného subjektu podávat i elektronickou cestou přímo na elektronickou adresu povinného subjektu.

V Novém Strašecí dne 20.1.2010

JUDr.Jiří Tláskal v.r., tajemník MěÚ

Výroční zpráva za rok 2008

o poskytování informací ve smyslu ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

V průběhu roku 2008 bylo na MěÚ Nové Strašecí zaevidováno 33 žádostí o podání informací od celkem 4 žadatelů (jedna fyzická a 3 právnické osoby), přičemž žádosti se týkaly:

 • Zápisů z jednání rady města a zastupitelstva města
 • Kamerového systému města
 • Kopií nájemních smluv, smlouvy o dílo, o spolupráci, kupních smluv, o postoupení práv a povinností, o svozu odpadu
 • Přehledu zadávacích řízení
 • Výročních zpráv MSZ a Městské policie
 • Informačního systému města
 • Obecně závazných vyhlášek
 • Dotačních titulů
 • Investičního plánu města
 • Dokumentů stavebního úřadu vyvěšených na úřední desce

Ve  třech případech bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí, v jednom případě o odložení věci.

V žádném případě nebylo proti rozhodnutí podáno odvolání.

V roce 2008 nebyl podán žádný podnět na přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaného povinným subjektem u soudu.

V roce 2008 nebyla u povinného subjektu podána žádná žádost o poskytnutí informace, která byla předmětem ochrany autorského práva a vyžadovala by poskytnutí licence.

V roce 2008 nebyla podána žádná stížnost na postup povinného subjektu při poskytování informace.

Písemné žádosti o poskytnutí informace bylo v roce 2008 možné u povinného subjektu podávat i elektronickou cestou přímo na elektronickou adresu povinného subjektu.

V Novém Strašecí dne 12.1.2009

JUDr.Jiří Tláskal v.r., tajemník MěÚ

column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto