Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Pečovatelská služba

Adresa: Okresní pečovatelská služba Nové Strašecí, o.p.s., Čsl. Armády 1166, 27101 Nové Strašecí

Telefon: 313 574 085

Mobil: 731 704 335

IČ: 276 41 163

E-mail: pecovatelskasluzba@novestraseci.cz

Ředitelka: Romana Drakslová

Základní informace

Okresní pečovatelská služba Nové Strašecí, o.p.s. zajišťuje péči v těchto mikroregionech, Novostrašecko, Křivoklátsko, Jesenicko a Čistecko. Tato péče je poskytována těžce zdravotně postiženým a starým občanům,kteří nejsou schopni si sami obstarat práci v domácnosti nebo pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobu či další osobní péči jim nemohou poskytnout rodinní příslušníci.

Jaké služby poskytujeme

1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.

2) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

3) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

4) Pomoc při zajištění chodu domácnosti.

5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

6) Doprovod k lékaři

7) Pomoc při prosazování práv a zájmů,jednání na úřadech.

8) Dohled nad dospělým občanem.

Pečovatelská služba je poskytována od pondělí do neděle včetně státních svátků, a to od 7:00 do 19:00 hod..

Ceník našich služeb ZDE

DPS je objektem města Nové Strašecí, o přidělení bytu se rozhoduje na základě pořadníku, přičemž přednost má žadatel, který je občanem města Nové Strašecí, nebo z blízkého okolí s rodinnými vazbami na město.

Byty v domech s pečovatelskou službou jsou určeny  pro občany u kterých lze předpokládat, že budou potřebovat pečovatelskou službu pro ubývání soběstačnosti a zhoršování zdravotního stavu na základě lékařského doporučení. Žadatelé musí být poživateli starobního důchodu nebo jsou uznáni plně invalidními s nárokem na výplatu důchodu. S ohledem na svůj zdravotní stav nepotřebují komplexní péči a jsou schopni vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách. Přidělení bytu podléhá též souhlasu sociálního odboru MěÚ Rakovník.

V rámci DPS má bydlení klidnější charakter, než je tomu v běžné zástavbě, je zde zajištěn úklid společných prostor. Bydlící jsou si blízcí věkem, svými zájmy, ale i svými problémy. Samozřejmostí je přítomnost pečovatelky která umožňuje samostatně bydlet i těm, kteří již nejsou schopni zvládnout zajištění svých potřeb- větší nákup, úklid bytu, osobní hygienu, donáška oběda, běžné pochůzky, praní prádla a výše uvedené služby. Snahou je, aby obyvatelé DPS co nejdéle setrvali ve svých bytech bez nutnosti stěhovat se do zařízení s komplexní péčí, což jsou zařízení ústavní a mají již jiný charakter bydlení.

Informace o zpracování ososbních údajů ZDE

column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto