Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

9.9.2020 - omezení dodávky vody

4.9.2020 přerušení dodávky elektřiny

7.8.2020 - omezení dodávky vody ZDE

14.7.2020 - přerušení dodávky vody

10.7.2020 - omezení dodávky vody

25.2.2020 - omezení dodávky vody ZDE

28.8.2019 - omezení dodávky vody ZDE

29.8.2019 - přerušení dodávky elektřiny ZDE

10.9.2019 - přerušení dodávky elektřiny ZDE

12.9.2019 - přerušení dodávky elektřiny ZDE

19.9.2019 - přerušení dodávky elektřiny ZDE

25.9.2019 - přerušení dodávky elektřiny ZDE

27.9.2019 - přerušení dodávky elektřiny ZDE

18.10.2019 - přerušení dodávky elektřiny ZDE

23.10.2019 - přerušení dodávky elektřiny ZDE

24.10.2019 - přerušení dodávky elektřiny ZDE

25.10.2019 - přerušení dodávky elektřiny ZDE

30.10.2019 - přerušení dodávky elektřiny ZDE

12.12.2019 - přerušení dodávky elektřiny ZDE

 

SYSTÉM OHLAŠOVÁNÍ ODSTÁVEK A PORUCH DODÁVKY ELEKTŘINY

Distributor elektřiny, nikoliv obec, je povinen oznámit započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny při plánované odstávce způsobem v místě obvyklým (výlep plakátů) nebo s využitím elektronických komunikací (internetové stránky www.cezdistribuce.cz) a to nejméně 15 dnů předem.

Plánované odstávky distributor elektřiny též, vedle své povinnosti ohlásit to odběratelům, oznamuje i na, a MěÚ  v případech týkajících se více odběratelů to oznámí na své náklady formou SMS zpráv, Mobilním rozhlasem, e-mailem a na webových stránkách města.  Přesto doporučujeme všem občanům, firmám a institucím ve městě zapojit se (registrovat) do obdobného informačního systému společnosti ČEZ Distribuce, a.s., která mu bude formou e-mailů zasílat zprávy  o odstávkách elektřiny. Podrobnosti této služby naleznete ZDE.

 

SYSTÉM OHLAŠOVÁNÍ PŘERUŠENÍ NEBO OMEZENÍ DODÁVEK VODY

Provozovatelem vodovodu ve městě a dodavatelem vody jsou Středočeské vodárny a.s. Kladno. Ve smyslu ust. § 9 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích je provozovatel, nikoliv obec,  povinen přerušení nebo omezení  dodávky vody oznámit odběrateli 3 nebo15 dní předem podle charakteru přerušení.  Plánované opravy a přerušení dodávky vody Středočeské vodárny sice na MěÚ oznamují, a MěÚ  v případech týkajících se více odběratelů to oznámí na své náklady formou SMS zpráv, Mobilním rozhlasem, e-mailem a na webových stránkách města.  Několikrát se ale stalo, že oznámení o poruše, nebo o prodloužení termínu a času přerušení dodávky vody došlo e-mailem na MěÚ v pozdních  odpoledních nebo večerních hodinách, kdy zprávu již nemohl nikdo převzít a tím pádem poslat dál.

Doporučujeme proto všem občanům, firmám a institucím ve městě zapojit se (registrovat) do obdobného informačního systému Středočeských vodáren, které mu budou do mobilu zasílat bezplatně informace o plánované odstávce či o aktuálním přerušení dodávky pitné vody také prostřednictvím zprávy SMS  s tou výhodou, že zpráva bude zaslána odběratelům vody jenom v té příslušné ulici nebo lokalitě města, které se dodávka vody týká. Je možné se zaregistrovat na zákaznické lince 840 121 121 nebo na www.voda-info.cz.