Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Občanské průkazy - vydání, výměna, ztráta

Občanské průkazy - vydání, výměna, ztráta

.

 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
 
ZMĚNY V PODÁNÍ ŽÁDOSTI O OBČANSKÝ PRŮKAZ
V souvislosti se změnou zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech a vydávání nových typů průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (e-OP) bude možné od 1.1.2012 podat žádost o vydání nového občanského průkazu pouze na Městském úřadě v Rakovníku.
MěÚ Nové Strašecí bude přijímat žádosti na vydání občanského průkazu (OP) pouze do 30. listopadu 2011. V době od 1.12. do 15.12.2011 bude žádosti v tzv. zkráceném řízení o vydání OP přijímat MěÚ Rakovník. V mezidobí od 16.12 do 31.12.2011 žádosti o vydání OP podat nelze.  
MěÚ nové Strašecí bude nadále i po 1.1.2012 zajišťovat tyto činnosti na úseku občanských průkazů:
a) ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu
b) zadržení neplatného občanského průkazu
c) odevzdání občanského průkazu z důvodu, že občan pozbyl státní občanství nebo ukončil trvalý pobyt na území ČR nebo požádal o jeho úschovu při dlouhodobém pobytu v zahraničí, nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, nebo občanský průkaz pozbyl platnosti
d) odevzdání občanského průkazu opatrovníkem nebo jiným zákonným zástupcem, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům
e) odevzdání občanského průkazu nalezeného, po zemřelém nebo prohlášeném za mrtvého
f) vydání potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu
Pro další a podrobnější informace odkazujeme na stránky ministerstva vnitra ZDE
 
Datum vložení: 21. 2. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 2. 2011 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto