Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize

.

Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize
 
Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize obsahuje údaje potřebné pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině. V jiných případech se takové potvrzení vydá, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.
 
Požádat může fyzická osoba, která prokáže, že toto potvrzení potřebuje pro uplatnění jejich práv v cizině nebo se prokáže, že tak stanoví zvláštní zákon.
 
Žadatel by se měl osobně či písemně obrátit na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí fyzické osoby, z jejíhož zápisu narození, uzavření manželství nebo úmrtí v matriční knize má být potvrzení vystaveno.
 
Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak potvrzení z matriční knihy vydá Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika.
 
Žadatel musí předložit :
 
-                     platný úřední průkaz, kterým lze prokázat totožnost
-                     písemnou žádost a veřejnou listinu, ze které je patrné, že jsou splněny podmínky pro vydání potvrzení (např. doložení požadavku z ciziny)
 
Za vydání potvrzení se uhradí správní poplatek ve výši Kč 50,- v hotovosti za každou i započatou stránku.
 
Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.
 
Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
 
Datum vložení: 26. 1. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 1. 2011 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto