Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Rybářské lístky

Rybářské lístky

.

Pro žadatele, kteří mají trvalý pobyt v Novém Strašecí a v obcích správního obvodu MěÚ, jsou rybářské lístky s platností od 1. července 2011 vydávány na Městském úřadě v Novém Strašecí - podatelna v přízemí. Poplatky zůstávají nezměněny. K žádosti se předkládá občanský průkaz a starý rybářský lístek nebo osvědčení o vykonané zkoušce, pokud je rybářský lístek vydáván poprvé.
Formulář žádosti o vydání rybářského lístku je k dispozici v podatelně úřadu.
 
 
 
Rybářské lístky - ceník
Ceny rybářských lístků jsou uvedeny v zákonu o správních poplatcích (634/2004 Sb), části I., položce 14.
délka standardní zlevněný
roční 100 Kč 50 Kč
tříroční 200 Kč 100 Kč
desetiletý 500 Kč 250 Kč
Údaje ve sloupci "zlevněné" platí pro osoby mladší 15 let, žáky nebo studenty českých odborných škol ve studijních/učebních oborech s výukou rybářství, odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářské hospodáře a osoby ustanovené jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

 

 

Datum vložení: 1. 11. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 11. 2011 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto