Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Úraz na chodníku

.

Úraz na chodníku
Jestliže občan utrpí při pádu na chodníku v Novém Strašecí úraz (újmu na zdraví nebo pouze materiální škodu) lze náhradu škody uplatnit na MěÚ odbor sociální a právní ústně nebo na formuláři, jehož vzor je zde k dispozici. Úrazový děj je třeba ohlásit neprodleně, pokud možno ještě týž den, nebo první pracovní den, aby bylo možné včas zajistit veškeré podklady k jeho prošetření. Pokud toho poškozený není schopen (úraz si vyžádal lékařské ošetření, ošetření v nemocnici apod.),  může oznámení učinit zákonný zástupce nebo osoba blízká.      
K prošetření úrazu doporučujeme bezprostředně zajistit svědky události, případně fotografii místa. Lékařské ošetření je třeba vyhledat též bezprostředně bez prodlevy tak, aby nemohla být zpochybněna příčinná souvislost mezi úrazovým dějem a zdravotním poškozením.   
Pokud si úraz vyžádá lékařské ošetření nebo dokonce způsobí pracovní neschopnost či pobyt ve zdravotnickém zařízení, doplní poškozený svoji žádost o náhradu škody lékařským posudkem  o bolestném,  výpočtem náhrady za ušlou mzdu a dalšími doklady, prokazujícími vznik škody, to vše  až po ukončení léčby.  
Bližší informace na tekefonu 313 511 640 
Datum vložení: 24. 1. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 1. 2011 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto