Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu (úřední adresa)

.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 
Správní orgán může  rozhodnou ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka domu nebo bytu nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především:
 
▪      zánik užívacího práva občana k domu nebo bytu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana
▪      faktické neužívání domu nebo bytu alespoň  půl roku.  Lhůtu je možno za určitých podmínek zkrátit. Tuto skutečnost prokazují svědciprotokolem o výslechu svědka. 
 
Navrhovatel je povinen  prokázat důvod zániku práva občana k domu nebo bytu.
          
Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, tzn. adresa Komenského nám. 201, Nové Strašecí, tzv. úřední adresa..
 
Správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu je v kompetenci sociálního a právního odboru MěÚ. Žádost, kterou lze podat  na vzorovém formuláři Typ: PDF dokument, Velikost: 326.27 kB, přijímá podatelna MěÚ. Lze ji zaslat též písemně na adresu MěÚ, elektronicky s připojeným elektronickým podpisem. 
Správní púoplatek za návrh na zrušení trvalého pobytu činí 100 Kč.
 
 

Úřední adresa ohlašovny a doručení pošty

Informace týkající se doručování korespondence určené občanům s úřední adresou :

MěÚ Nové Strašecí nepřebírá korespondenci pro občany, jimž byla přidělena úřední adresa Nové Strašecí, Komenského nám. 201. Tato adresa slouží pouze jako evidenční údaj pro vydání osobního dokladu a nelze ji pokládat za adresu pro doručování korespondence. V budově MěÚ nikdo z občanů s úřední adresou nebydlí a proto jim není možno žádnou korespondenci doručit. Úřad není ze zákona oprávněn přebírat soukromou poštu fyzických osob

___________________________
 
Datum vložení: 19. 1. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 3. 2024 15:40
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto