Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Ztráty a nálezy

.

ZTRÁTY A NÁLEZY

Z ustanovení § 1051 a násl. občanského zákoníku  vyplývá, že kdo nalezna ztracenou věc, vrátí ji tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě  nutných nákladů a nálezného. nelze-li z okolností poznat, komu mám být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce  bez zbytečného odkladu (zpravidla do tří dnů) nález obci, na jejímž území byla nalezena.  Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově  nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález  provozovateli  těchto zařízení.

Obec vyhlásí nález  obvyklým způsobem. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí jednoho roku od vyhlášení  nálezu  a před uplynutím  tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mi věc po zaplacení nálezného. Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec, nebo jiná osoba, které byla věc svěřena , vlastnické právo k věci.  Prohlásí-li nálezce obci, že nalezenou věc nabýt nechce, stává se jejím vlastníkem obec. Nálezce má pak právo na zaplacení nálezného. Nálezné činí desetinu ceny  nálezu.

Je-li nalezeno zvíře, u něhož  je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce  nález  bez zbytečného odkladu  obci, nelze z okolností poznat, komu mám být vráceno.

Poznámka: Opuštěná věc je taková věc, kterou její vlastník opustil, neboť ji nechce již dále držet (§ 1045 a násl. občanského zákoníku).

Podrobné informce naleznete ZDE

Nalezené věci na území Nového Strašecí je možné odevzdat a vyzvednout na adrese:    

Městský úřad Nové Strašecí

Komenského nám. 201

pro odevzdání v podatelně v přízemí

pro vyzvednutí v sekretariátu MěÚ v druhém patře.

odpovědný pracovník: Zlatuše Dušková, telefon 313511640, e-mal: duskova@novestraseci.cz

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na MěÚ, zda nebyla věc nalezena a úřadu odevzdána. Při vyzvednutí věci musí občan prokázat vlastnictví věci. O odevzdání a vyzvednutí věci bude sepsán záznam.

 

Datum vložení: 26. 1. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 1. 2011 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto