Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Městské sady, Nové Strašecí

Městské sady, Nové Strašecí

Číslo projektu:  1190900207

Cílem projektu je zřízení městských sadů na vybraných pozemcích města. Jako nejvhodnější se nabízejí pozemky v lokalitě „U Konopasu“, kde se historicky sady nacházely a na některých pozemcích jsou jejich pozůstatky dodnes. Konkrétně se jedná o pozemky parc. č. 884 o rozloze 8786 m2 a části pozemků č. 1043/17, 901/4 v k.ú. Nové Strašecí o rozloze cca 2000 -2200 m2. Tyto pozemky mají vhodnou orientaci v jižním svahu.

Stručný popis projektu:

Pro pozemek č. 884 byla vybrána směs starých odrůd ovocných stromů. Bude vysázeno 84 stromů v řadách po 12ti metrech, řady 8 m od sebe, 5 m od kraje pozemku s opěrným kůlem a chráničkou proti poškození okusem a proti vytloukání srnci.

Navržené odrůdy:

hrušně (Hardyho máslovka, Klapova máslovka, Konference, Boskova lahvice, Kaštánka)

jabloně (Matčino, Čistecké, Zvonkové, Jonagold, Jadernička moravská)

švestky (Stanley, Malvazinka, Valievka, Domácí)

třešně (Vanda, Karešova, Donissenova, Kaštánka, Thurntaxis)

Na částech pozemků č. 1043/17 a 901/4 bude vysázeno 24 ks ořešáků (Jupiter, Seifersdorfský a Sychrov).

Spolufinancování: Státní fond životního prostředí ČR

Datum vložení: 15. 10. 2023 11:47
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto