Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Nové Strašecí - dostavba kanalizace a ČOV

Nové Strašecí - dostavba kanalizace a ČOV

Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001298

Cílem projektu je snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod.

Stručný popis projektu:

Stavba řeší odvedení splaškových vod z částí, které dosud nejsou odkanalizovány a stavbu nové čistírny odpadních vod , která bude ležet na východním okraji města. Areál nově navržené ČOV se nachází 1km východně od stávající ČOV, která leží na východním okraji města. Jedná se o místo, které není zastavěno. ČOV je navržena na kapacitu 7000 ekvivalentních obyvatel (EO). Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s kalovým hospodářstvím.

Spolufinancování: Operační program životní prostředí EU, Středočeský kraj

Datum vložení: 15. 10. 2023 11:49
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto