Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Snížení energetické náročnosti Kulturního centra v Novém Strašecí, Okružní 934

Snížení energetické náročnosti Kulturního centra v Novém Strašecí, Okružní 934

Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010405

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti provozu předmětného objektu, což bude mít za následek snížení provozních výdajů majitele nemovitosti. Realizací projektu dojde zároveň i k významnému ekologickému přínosu a to snížení emise CO2 a dalších znečišťujících látek.

Stručný popis projektu:

Stavba řeší výměnu výplní otvorů, zateplení obvodových stěn, plochých střech, podlah lodžií a stěn přilehlých k zemině a výměnu zdroje. Výrazně se nemění výškové ani půdorysné uspořádání objektu, pouze o tloušťku tepelné izolace.

Spolufinancování: Operační program životní prostředí

Datum vložení: 15. 10. 2023 11:53
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto