Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Návrh parcelace US1

Návrh přeparcelace - lokalita směrem k Čelechovicím - zastavitelná část dle územní studie č.1

 

Město nechalo zpracovat návrh přeparcelace zastavitelné části lokality směrem na Čelechovice, která je dle územního plánu definována plochami Z36,Z38 a Z35.

Předmětnou plochu je možné vidět na níže uvedených obrázcích. Plocha je ohraničena červenou silnou čárou. Na základě návrhu řešen územní studií byl vypočítán tzv. koeficient zastavitelnosti. Ten se vypočítá jako poměr zastavitelných ploch a celkové výměry.

Koeficient byl spočítán ve výši  0,6431

Následně byly každému vlastníkovi navrženy stavební parcely. S ohledem na požadavek maximální možnou přesnost se výměry v navržené parcelaci přesně neshodují s výměrami zobrazené v územní studii. Celkový koncept řešeného území je ale zachován. Taktéž byla snaha, aby vlastníci získali nové pozemky v lokalitách, kde je mají nyní (A1 a A2). Kromě níže uvedeného grafického zobrazení jsou na konci ke stažení i přehledné tabulky.

Vlastníci mohou mezi sebou vést jednání a případně navrhnout úpravu. 

Pro větší přehlednost je celá lokalita rozdělena do dvou mapových částí. A1 a A2

(PDF verze je dostupná při kliknutí na daný obrázek)

Návrh parcelace byl zpracován společností Ateliér M.A.A.T. a Road M.A.A.T. s.r.o. ve spolupráci s městem.

 

Lokalita A1 (od ul. Sadová směrem k Čelechovicím - východní směr)

A1 Parcelace

 

Lokalita A2 (od ul. Sadová směrem k zastavěné části města - západní směr)

A2

Lokalita A1 + A2

A1A2

 

Dokumenty ke stažení:

Lokalita A1 - Parcelace (451.5 kB)

Lokalita A2 - Parcelace (480.65 kB)

Lokalita A1 + A2 - Parcelace (510.2 kB)

Lokalita A1 + A2 - tabulka (248.26 kB)

Příloha č. 1 k tabulce parcelace (181.2 kB)

column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto