Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Nařízení města č. 2/2014

Nařízení města č. 2/2014

Nařízení města č. 2/2014, kterým se mění nařízení města č. 8/2005 ve znění nařízení města č. 1/2009 Tržní řád města Nové Strašecí

 

MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ

 

Nařízení města č. 2/2014

kterým se mění nařízení města č. 8/2005 ve znění nařízení města č. 1/2009 Tržní řád města Nové Strašecí

 

Rada Města Nového Strašecí se usnesla dne 8.7.2014 vydat na základě ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek I.

 

Nařízení města č. 8/2005 ve znění nařízení města č. 1/2009 Tržní řád města Nové Strašecí  se mění takto:

 

a) V Čl. II.  se za odstavec (6) vkládají nové odstavce (7) a (8) tomto znění:

 

„(7) Pochůzkový prodej. Prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, provozovaný formou pochůzky (obchůzky) s použitím přenosného nebo neseného zařízení anebo přímo z ruky. Není rozhodující, zda ten, kdo zboží nabízí, prodává zboží a poskytuje služby, se přemisťuje nebo postává na místě.

(8)  Podomní prodej. Nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, při němž  je potenciální zákazník bez předchozí objednávky vyhledán prodejcem, zejména obcházením jednotlivých domů, bytů apod.. „

 

b) V Čl. IV. se za odstavec (3) vkládá nový odstavce (4) tohoto znění:

 

„(4)  Podomní a pochůzkový prodej nejsou povoleny.“

 

Článek II.

 

Toto nařízení města nabývá v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 9.7.2014.

 

 

                 RNDr. Libuše Vosátková v.r.                              Mgr. Karel Filip  v.r.

                    místostarostka města                                       starosta města

 

Datum vložení: 9. 7. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 7. 2014 0:00
Autor: Správce Webu
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto