Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Různé dokumenty

Smlouva o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury z 30.9.2009

Datum: 21. 2. 2011

.

Dopis AK Hrudka a Říha z 24.8.2010 -upsání nových akcií společnosti VKM, a.s.

Datum: 21. 2. 2011

.

Plán zimní údržby 2010 - 2011

Datum: 6. 12. 2010

.

Smlouva o umístění upoutávky na interaktivní turistické mapě

Datum: 22. 9. 2010

.

Výroční zpráva Městské policie Nové Strašecí za rok 2009

Datum: 20. 5. 2010

.

Rozhodnutí ČIŽP - lípy na Komenského náměstí

Datum: 18. 5. 2010

.

Výroční zpráva Městských sportovních zařízení (MSZ) za rok 2009

Datum: 7. 4. 2010

.

Výroční zpráva Městských kulturních zařízení (MKZ) za rok 2009

Datum: 23. 3. 2010

.

Zamítnutí návrhu na zřízení přechodu pro chodce v Poděbradově ulici

Datum: 18. 12. 2009

Na návrh veřejnosti inicioval MěÚ návrh na zřízení přechodu na křižovatce Poděbradovy ulice a Čsl.armády. Zamítavé stanovisko odboru dopravy MěÚ Rakovník přinášíme v plném znění

Plán zimní údržby 2009 - 2010

Datum: 27. 10. 2009

.

Sdělení Pozemkového fondu o možnosti prodeje pozemku parc. č. KN 1739/2 (blokace)

Datum: 14. 9. 2009

,

Znalecký posudek - stav stromů na Komenského náměstí

Datum: 8. 9. 2009

.

Výroční zpráva Městské policie za rok 2008

Datum: 17. 6. 2009

.

Výroční zpráva Městských sportovních zařízení (MSZ) za rok 2008

Datum: 16. 4. 2009

.

Výroční zpráva Městských kulturních zařízení (MKZ) za rok 2008

Datum: 23. 3. 2009

.

Organizační řád městského úřadu

Datum: 18. 2. 2009

.

Knihovní řád Městské knihovny a ceník služeb

Datum: 17. 2. 2009

.

column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto