Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Označení budov

.

Upozornění občanům a vlastníkům budov   - označení budov 
 
 
Vzhledem k tomu, že  v poslední době byly zjištěny některé nesrovnalosti v označení budov a v užíváním tohoto označení v úředních jednáních a v dokumentech podávaných při různých úředních jednání,   upozorňujeme občany, vlastníky budov v Novém Strašecí na nutnost používat pouze platné označení budov, t.j. označení platnými čísly popisnými, příp. evidenčními .
 
Podle současné právní úpravy jsou platná pouze čísla popisná ( červené smaltované tabulky s bílým písmem ) pro obytné a jiné objekty na území města a Pecínova ( zvláštní číselná řada) a čísla evidenční (žlutá tabulka s černým písmem ), kterými jsou označeny rekreační objekty v k.ú. Nové Strašecí .
 
Upozorňujeme občany a vlastníky budov, že čísla orientační ( modrá tabulka s bílým písmem), kterými byly v minulosti označeny budovy v některých ulicích jsou neplatná   a nelze je proto užívat a uvádět v žádných dokladech , listinách a při úředních jednáních.   
Toto upozornění platí i pro občany, kteří mají tato čísla uvedena na svých dříve vydaných občanských průkazech, neboť při vydání nových dokladů již tato čísla nebudou nikde uváděna.
Z výše uvedených důvodů žádáme majitele budov, na kterých jsou tyto tabulky s orientačními čísly umístěny, aby je v co možná nejkratší době odstranili, aby nadále nedocházelo k omylům a nesrovnalostem v označení nemovitostí. 
 
Závěrem opakovaně upozorňujeme na povinnost vlastníka každé budovy vyplývající z § 32 zákona č. 128/2000 Sb. „o obcích „ zajistit její očíslování číslem popisným, nebo evidenčním přiděleným MěÚ a udržovat toto označení v řádném stavu.
V případě, že toto označení na Vašem objektu chybí, je poškozené, nebo nečitelné je možno dohodnout na odboru investic MěÚ zajištění náhradních tabulek.
 
Datum vložení: 17. 3. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 11. 2017 23:07
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto