Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Příjem žádostí a dalších podání

 

Základní údaje k podávání žádostí o poskytnutí informací.

  • žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají na podatelně MěÚ
  • při vyřizování žádosti o poskytnutí informace postupuje MěÚ dle § 14 citovaného zákona, tj. podá informaci ve lhůtě do 15 dnů ode dne přijetí žádosti
  • odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace se podává na podatelně MěÚ do 15 dnů ode dne doručení (ve smyslu poučení uvedeném v rozhodnutí)
  • v případě, že nebude žádost o poskytnutí informace vyřízena v zákonné lhůtě, má se za to, že byla odmítnuta. V tom případě může být podáno odvolání dle předchozího ustanovení
  • schází-li u rozhodnutí poučení, má se za to, že bylo odvolání podáno včas, jestliže bylo podáno na podatelně MěÚ ve lhůtě do 3 měsíců ode dne vydání příslušného rozhodnutí
  • stížnosti, podněty a petice se podávají na podatelně MěÚ

 

column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto