Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Povinné informace II

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název Město Nové Strašecí
2. Důvod a způsob založení Územní samosprávný celek vznikl ke dni účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, tj. 24.listopadu 1990.
3. Organizační struktura Organizační struktura Městského úřadu
4. Kontaktní spojení

Město Nové Strašecí
Komenského náměstí 201,
271 01 Nové Strašecí

e-mail: podatelna@novestraseci.cz

datová schránka: h2sbx9c

Telefon: ústředna 313 572 511-2
sekretariát 313 511 640
odbor výstavby 313 511 730

4.1 Kontaktní poštovní adresa Město Nové Strašecí
Komenského náměstí 201,
271 01 Nové Strašecí
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Město Nové Strašecí
Komenského náměstí 201,
271 01 Nové Strašecí

4.3. Úřední hodiny Více naleznete zde
4.4 Telefonní čísla Více naleznete zde
4.5 Čísla faxu +420 313 572 420
4.6 Adresa Internetové stránky www.novestraseci.cz
4.7 Adresa e-podatelny podatelna.novestraseci@obecni-urad.net
4.8 Další elektronické adresy Více naleznete zde
5. Bankovní spojení

Česká spořitelna Nové Strašecí;
č.ú.: 19-542043339/0800

6. IČ 00244155
7. DČ CZ 00244155
Město Nové Strašecí je plátcem DPH.
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Vyhlášky a nařízení
Zápisy ze zastupitelstva
Zápisy z rady města
8.2 Rozpočet Aktuální a předchozí rozpočet
9. Žádosti o informace Více naleznete zde
10. Příjem žádostí a dalších podání Více naleznete zde
11. Opravné prostředky Více naleznete zde
12. Formuláře Více naleznete zde
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Více naleznete zde
14. Předpisy Informace o zpracování osobních údajů
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Více naleznete zde
14.2 Vydané právní předpisy Více naleznete zde
15. Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Více naleznete zde
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žadatel může podat na postup
při vyřizování žádosti o informaci
stížnost, pokud nesouhlasí s výší
úhrady sdělené žadateli písemně
povinným subjektem před podáním
informace nebo nesouhlasí s výší
odměny za oprávnění užít informaci
na základě licenční smlouvy.
Stížnost lze podat písemně nebo
ústně a to u povinného subjektu.
O stížnosti rozhoduje nadřízený
orgán. V současné době nejsou
vydána žádná usnesení nadřízeného
orgánu týkajících se těchto stížností.
16. Licenční smlouvy  
16.1 Vzory licenčních smluv Vzor licenční smlouvy dle §14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ve formátu Word DOC)
16.2 Výhradní licence V současné době nejsou městu Nové Strašecí poskytnuty žádné licence podle ust. § 14a odst. 4 zákona č, 106/1999 Sb.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Více naleznete zde

 

column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto