Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Žádosti o informace

Žádosti o informace

1. Město Nové Strašecí a Městský úřad Nové Strašecí může poskytovat pouze informace týkající se jeho činnosti nebo působnosti.

2. Žádosti o poskytnutí informace nebude vyhověno v případech ochrany:

  • utajovaných skutečností,
  • osobnosti a soukromí,
  • obchodního tajemství,
  • důvěrnosti majetkových poměrů.

 

3. Podle zákona 106/1999 Sb., § 11, může Město Nové Strašecí nebo Městský úřad Nové Strašecí omezit právo na poskytnutí informace pokud se žádost vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personální předpisům Městského úřadu nebo v případě, že jde o informaci, která se týká přípravy k vydání rozhodnutí. V tomto případě omezení platí jen do doby vydání předmětného rozhodnutí.

4. Město Nové Strašecí nebo Městský úřad Nové Strašecí informaci neposkytne:

  • pokud mu tuto povinnost zákon neukládá, jestliže nesdělil, že s poskytnutím informace souhlasí,
  • pokud ji zveřejňuje podle zvláštního zákona,
  • pokud by tím byla porušena ochrana duševního vlastnictví (např. autorský zákon),
  • pokud se jedná o probíhající trestní nebo přestupkové řízení, rozhodovací činnost soudu, plnění zpravodajských služeb, přípravy, průběhu a projednávání výsledků kontrol NKÚ.

 

JUDr. Jiří Tláskal
tlaskal@novestraseci.cz

 

column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto