Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Zápisy rady města 2007

Zobrazeno 31-60 ze 66

Usnesení z 93. rady města z 5.10.2006

Datum: 10. 10. 2006

.

Usnesení z 92. rady města z 21.9.2006

Datum: 26. 9. 2006

.

Usnesení z 91. rady města ze 7.9.2006

Datum: 11. 9. 2006

.

Usnesení z 90. rady města z 31.8.2006

Datum: 5. 9. 2006

.

Usnesení 89. rady města z 10.8.2006

Datum: 16. 8. 2006

.

Usnesení 88. rady města ze 13.7.2006

Datum: 7. 8. 2006

.

Usnesení z 87. jednání rady města z 15.6.2006

Datum: 19. 6. 2006

.

Usnesení z 86. zasedání rady města z 1.6.2006

Datum: 7. 6. 2006

.

Usnesení z 85. zasedání rady města z 18.5.2006

Datum: 29. 5. 2006

.

Usnesení z 84. zasedání rady města z 4.5.2006

Datum: 11. 5. 2006

.

Usnesení z 83. zasedání rady města z 20.4.2006

Datum: 25. 4. 2006

.

Usnesení z 82. zasedání rady města ze 6.4.2006

Datum: 13. 4. 2006

.

Usnesení z 81. zasedání rady města dne 23.3.2006

Datum: 29. 3. 2006

.

Usnesení ze 76. zasedání rady města dne 12.1.2006

Datum: 29. 3. 2006

.

Usnesení ze 77. zasedání rady města dne 26.1.2006

Datum: 29. 3. 2006

.

Usnesení ze 78. zasedání rady města dne 9.2.2006

Datum: 29. 3. 2006

.

Usnesení ze 79. zasedání rady města dne 23.2.2006

Datum: 29. 3. 2006

.

Usnesení z 80. zasedání rady města dne 9.3.2006

Datum: 29. 3. 2006

.

Usnesení z 56. zasedání rady města, konaného dne 20. ledna 2005

Datum: 8. 12. 2005

a) témata pro poskytování grantových příspěvků v oblastech kultury, sportu, sociálních věcí

a zdravotnictví pro rok 2005

b) zásady pro poskytování grantových příspěvků pro rok 2005

c) složení komise

Usnesení z 57. zasedání rady města, konaného 3. února 2005

Datum: 8. 12. 2005

Jednací řád rady města Nové Strašecí s platností od 3. 2. 2005.

Usnesení z. 58. zasedání rady města, konané dne 17.2.2005

Datum: 8. 12. 2005

s uzavřením nájemní smlouvy na užívání bytu č. 6/670 v Rakovnické ul. s Josefem Krzákem na dobu určitou v délce trvání 6 měsíců za stejných podmínek jako s předchozím nájemcem.

Usnesení z 59. zasedání rady města, konané dne 3.3.2005

Datum: 8. 12. 2005

pronájem nebytových prostor v přízemí domu čp. 414 v ul. ČSA v Novém Strašecí o ploše 37,2m2 V. Průšové, bytem Nové Strašecí, pro provozování poradenské činnosti za nájemné 650,- Kč/m 2/rok.

Usnesení z 60. zasedání rady města, konaného dne 17.3.2005

Datum: 8. 12. 2005

K bodu 3. Možnost získání pozemků do vlastnictví města z PF ČR

Usnesení z 61. zasedání rady města, konané dne 31.3.2005

Datum: 8. 12. 2005

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Třtice o výkonu přenesené působnosti, kterou bude město Nové Strašecí vykonávat místo této obce podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích.

Usnesení 62. zasedání rady města, konané dne 14.4.2005

Datum: 8. 12. 2005

s ukončením užívání pozemků PK 272/1 a části PK 269/1 Z. Huliciusem dohodou

k 31. 10. 2005.

Usnesení z 63. zasedání rady města, konaného 28.4.2005

Datum: 8. 12. 2005

vedoucí MKZ a tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic a ÚP připravit návrh poptávkového řízení na zpracovatele celkového projektu budovy NKC a to po jednotlivých stavebně technických etapách.

Usnesení z 64. zasedání rady města, konaného 12.5.2005

Datum: 8. 12. 2005

návrh rozpočtových opatření za období I. – III. 2005.

Usnesení z 65.zasedání rady města, konaného dne 26.5.2005

Datum: 8. 12. 2005

s realizací městského informačního a orientačního systému firmou INFORM v.o.s.

Usnesení z 67. rady městat, konaného dne 23.6.2005

Datum: 8. 12. 2005

veřejnoprávní smlouvu s obcí Lány, jejímž předmětem je závazek, že Městská policie Nové Strašecí bude místně příslušným orgánem pro výkon pravomoci vyplývající ze zákona o obecní policii i na území obce Lány a že bude zabe

Usnesení z 66. zasedání rady města, konaného dne 9.6.2005

Datum: 8. 12. 2005

nákup pozemků parc. č. 2468 a 2952 a dále nebytových jednotek č. 550/23, 550/24, 550/25, 550/26, 550/27, 550/32, 550/33, 550/34, 550/35, 550/36, 550/37, 550/38, 550/41, 550/42, 550/43, 550/44, 550/45, 550/46, 550/47, 550/48, 550/51 v domě čp. 550

Zobrazeno 31-60 ze 66
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto