Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Zápisy rady města 2007

Usnesení z 29. rady města ze dne 21.12.2007

Datum: 3. 1. 2008

.

Usnesení z 28. rady města ze dne 7.12.2007

Datum: 14. 12. 2007

.

Usnesení z 27. rady města ze dne 30.11.2007

Datum: 7. 12. 2007

.

Usnesení z 26. rady města ze dne 26.11.2007

Datum: 4. 12. 2007

.

Usnesení z 25. rady města ze dne 9.11.2007

Datum: 16. 11. 2007

.

Usnesení z 24.rady města ze dne 29.10.2007

Datum: 5. 11. 2007

.

Usnesení z 23. rady města ze dne 15.10.2007

Datum: 19. 10. 2007

.

Usnesení z 22. rady města ze dne 8.10.2007

Datum: 12. 10. 2007

.

Usnesení z 21. rady města ze dne 14.9.2007

Datum: 21. 9. 2007

.

Usnesení z 20. rady města ze dne 6.9.2007

Datum: 10. 9. 2007

.

Usnesení z 19. rady města dne 31.8.2007

Datum: 4. 9. 2007

.

Usnesení z 18. rady města dne 17.8.2007

Datum: 30. 8. 2007

.

Usnesení z 17. rady města dne 30.7.2007

Datum: 30. 7. 2007

.

Usnesení z 16. rady města dne 13.7.2007

Datum: 18. 7. 2007

.

Usnesení z 15. rady města dne 22.6.2007

Datum: 26. 6. 2007

.

Usnesení ze 14. rady města dne 8.6.2007

Datum: 12. 6. 2007

.

Usnesení z 13. rady města dne 25.5.2007

Datum: 30. 5. 2007

.

Usnesení z 12. rady města dne 27.4.2007

Datum: 4. 5. 2007

.

Usnesení z 11. rady města dne 13.4.2007

Datum: 18. 4. 2007

.

Usnesení z 10. rady města z 30.3.2007

Datum: 5. 4. 2007

.

Usnesení 9. rady města z 16.3.2007

Datum: 20. 3. 2007

.

Usnesení z 8. rady města z 2.3.2007

Datum: 9. 3. 2007

.

Usnesení ze 7. rady města z 16.2.2007

Datum: 21. 2. 2007

.

Usnesení ze 6. rady města z 19.1.2007

Datum: 24. 1. 2007

.

Usnesení z 5. rady města z 5.1.2007

Datum: 11. 1. 2007

.

Usnesení ze 4. rady města z 22.12.2006

Datum: 3. 1. 2007

.

Usnesení z 3. rady města z 8.12.2006

Datum: 15. 12. 2006

.

Usnesení z 2. rady města z 24.11.2006

Datum: 30. 11. 2006

.

Usnesení z 1. rady města z 10.11.2006

Datum: 15. 11. 2006

.

Usnesení z 94. rady města z 19.10.2006

Datum: 25. 10. 2006

.

Usnesení z 93. rady města z 5.10.2006

Datum: 10. 10. 2006

.

Usnesení z 92. rady města z 21.9.2006

Datum: 26. 9. 2006

.

Usnesení z 91. rady města ze 7.9.2006

Datum: 11. 9. 2006

.

Usnesení z 90. rady města z 31.8.2006

Datum: 5. 9. 2006

.

Usnesení 89. rady města z 10.8.2006

Datum: 16. 8. 2006

.

Usnesení 88. rady města ze 13.7.2006

Datum: 7. 8. 2006

.

Usnesení z 87. jednání rady města z 15.6.2006

Datum: 19. 6. 2006

.

Usnesení z 86. zasedání rady města z 1.6.2006

Datum: 7. 6. 2006

.

Usnesení z 85. zasedání rady města z 18.5.2006

Datum: 29. 5. 2006

.

Usnesení z 84. zasedání rady města z 4.5.2006

Datum: 11. 5. 2006

.

Usnesení z 83. zasedání rady města z 20.4.2006

Datum: 25. 4. 2006

.

Usnesení z 82. zasedání rady města ze 6.4.2006

Datum: 13. 4. 2006

.

Usnesení z 81. zasedání rady města dne 23.3.2006

Datum: 29. 3. 2006

.

Usnesení ze 76. zasedání rady města dne 12.1.2006

Datum: 29. 3. 2006

.

Usnesení ze 77. zasedání rady města dne 26.1.2006

Datum: 29. 3. 2006

.

Usnesení ze 78. zasedání rady města dne 9.2.2006

Datum: 29. 3. 2006

.

Usnesení ze 79. zasedání rady města dne 23.2.2006

Datum: 29. 3. 2006

.

Usnesení z 80. zasedání rady města dne 9.3.2006

Datum: 29. 3. 2006

.

Usnesení z 56. zasedání rady města, konaného dne 20. ledna 2005

Datum: 8. 12. 2005

a) témata pro poskytování grantových příspěvků v oblastech kultury, sportu, sociálních věcí

a zdravotnictví pro rok 2005

b) zásady pro poskytování grantových příspěvků pro rok 2005

c) složení komise

Usnesení z 57. zasedání rady města, konaného 3. února 2005

Datum: 8. 12. 2005

Jednací řád rady města Nové Strašecí s platností od 3. 2. 2005.

Usnesení z. 58. zasedání rady města, konané dne 17.2.2005

Datum: 8. 12. 2005

s uzavřením nájemní smlouvy na užívání bytu č. 6/670 v Rakovnické ul. s Josefem Krzákem na dobu určitou v délce trvání 6 měsíců za stejných podmínek jako s předchozím nájemcem.

Usnesení z 59. zasedání rady města, konané dne 3.3.2005

Datum: 8. 12. 2005

pronájem nebytových prostor v přízemí domu čp. 414 v ul. ČSA v Novém Strašecí o ploše 37,2m2 V. Průšové, bytem Nové Strašecí, pro provozování poradenské činnosti za nájemné 650,- Kč/m 2/rok.

Usnesení z 60. zasedání rady města, konaného dne 17.3.2005

Datum: 8. 12. 2005

K bodu 3. Možnost získání pozemků do vlastnictví města z PF ČR

Usnesení z 61. zasedání rady města, konané dne 31.3.2005

Datum: 8. 12. 2005

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Třtice o výkonu přenesené působnosti, kterou bude město Nové Strašecí vykonávat místo této obce podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích.

Usnesení 62. zasedání rady města, konané dne 14.4.2005

Datum: 8. 12. 2005

s ukončením užívání pozemků PK 272/1 a části PK 269/1 Z. Huliciusem dohodou

k 31. 10. 2005.

Usnesení z 63. zasedání rady města, konaného 28.4.2005

Datum: 8. 12. 2005

vedoucí MKZ a tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic a ÚP připravit návrh poptávkového řízení na zpracovatele celkového projektu budovy NKC a to po jednotlivých stavebně technických etapách.

Usnesení z 64. zasedání rady města, konaného 12.5.2005

Datum: 8. 12. 2005

návrh rozpočtových opatření za období I. – III. 2005.

Usnesení z 65.zasedání rady města, konaného dne 26.5.2005

Datum: 8. 12. 2005

s realizací městského informačního a orientačního systému firmou INFORM v.o.s.

Usnesení z 67. rady městat, konaného dne 23.6.2005

Datum: 8. 12. 2005

veřejnoprávní smlouvu s obcí Lány, jejímž předmětem je závazek, že Městská policie Nové Strašecí bude místně příslušným orgánem pro výkon pravomoci vyplývající ze zákona o obecní policii i na území obce Lány a že bude zabe

Usnesení z 66. zasedání rady města, konaného dne 9.6.2005

Datum: 8. 12. 2005

nákup pozemků parc. č. 2468 a 2952 a dále nebytových jednotek č. 550/23, 550/24, 550/25, 550/26, 550/27, 550/32, 550/33, 550/34, 550/35, 550/36, 550/37, 550/38, 550/41, 550/42, 550/43, 550/44, 550/45, 550/46, 550/47, 550/48, 550/51 v domě čp. 550

Usnesení z 68. zasedání rady města, konaného dne 21.7.2005

Datum: 8. 12. 2005

-

Usnesení z 69. zasedání rady města, konaného 18.8.2005

Datum: 8. 12. 2005

nařízení města č. 4/2005, kterým se mění nařízení města č. 1/2004 O schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic

Usnesení ze 70. zasedání rady města, konané dne 8.9.2005

Datum: 8. 12. 2005

prodej pozemku – části parc.č. 2093/1 navazující ze Z strany ke st.p. 249 s domem čp. 140 (podle připojené situace) v Tovární ulici L.Kozákové, bytem Nové Strašecí za cenu 250,- Kč/m2

Usnesení ze 71. zasedání rady města konané dne 6.10.2005

Datum: 8. 12. 2005

změnu zřizovací listiny Základní školy J.A. Komenského v Novém Strašecí v tomto rozsahu:

Usnesení ze 73. zasedání rady městat konené 10.11.2005

Datum: 8. 12. 2005

uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě, a to bytové jednotky v majetku města č. 828/9 s podílem na společných částech domu čp. 828 a pozemku st.parc.č. 1338 v k.ú. Nové Strašecí za nebytovou jednotku č. 550/31 s podílem na společ

Usnesení ze 74. zasedání rady města konané 24.11.2005

Datum: 8. 12. 2005

K bodu 3. Nájem bytu č. 14, Křivoklátská ul. 692

column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto